Word muzocoach op je school

Inspireer jezelf en je team op muzisch vlak.

In een team kunnen leerkrachten elkaar inspireren. Misschien ben jij wel iemand die je collega’s op muzisch vlak wil ondersteunen? Tijdens deze vierdaagse vorming werk je vanuit een sterk didactisch kader muzische activiteiten uit. Naast het versterken van je eigen bagage is er ruimte om na te gaan hoe jij jouw collega’s kan helpen in het ontwerpen van muzische activiteiten.

Dit traject geeft jou als muzocoach een pak ideeën en inzichten in de didactiek van muzische vorming binnen de verschillende muzische domeinen. Zo leer je werken aan een breder aanbod en verbindingen leggen tussen de domeinen om geïntegreerde opdrachten te bedenken. Je staat ook stil bij zinvolle evaluatie, we focussen op de coachingsrol van de muzocoach en reflecteren samen over het muzisch klimaat van onze scholen. In de sessie komen je eigen leervragen aan bod.

Dag 1
Didactisch kader: geraak wegwijs in de basisdidactiek van muzische vorming.

Dag 2
Inspiratie: krijg een waaier aan bronnen voor creatieve activiteiten aangeboden.

Dag 3
Evalueren en coachen: breng de muzische ontwikkeling in kaart.

Dag 4
Werken met het team: leer het coachen en ondersteunen van je collega’s.

Onderdeel van uitdaging: Vakdidactisch ontwerpen
Per persoon
Deze vorming is voorbij

Wat leer je

• muzische activiteiten ontwerpen vanuit doelen;
• zicht krijgen op een creatief proces bij leerlingen (en leerkrachten);
• actief inspiratiebronnen opzoeken en die vertalen in boeiende en doelgerichte activiteiten;
• je visie op muzisch evalueren verwoorden en collega’s hierin meenemen;
• methodieken hanteren om collega’s te inspireren en te coachen.

Docenten

Boekentip

Zeppelin, didactiek voor muzische vorming, Oetang, Abimo

Praktische informatie

Voor wie

Basisonderwijs

(Buitengewoon) basisonderwijs