Wiskunde in de kleuterklas: getallen, metend rekenen en meetkunde

Werk doelgericht leeractiviteiten uit.

Kleuters zijn nieuwsgierige en spontane onderzoekers in de dop. Ze genieten ervan hun omgeving te ontdekken en leren spelenderwijs wiskundige structuren. Door een uitnodigende leer- en denkomgeving te scheppen, bevorderen leerkrachten de rekenontwikkeling en het probleemoplossend vermogen van kleuters. Je kijkt hoe je de klaspraktijk kunt verrijken op het vlak van getallen, meten en ruimte. Je verkent diverse concrete praktijkmaterialen op zoek naar mogelijkheden om in de kleuterklas op een speelse manier extra aandacht te geven aan de wiskundige ontwikkeling van je kleuters. Je verkent de mogelijkheden en beperkingen van verschillende laagdrempelige (lees: (bijna) kosteloze) materialen. Dit doe je door zelf actief met het materiaal te werken en vervolgens ervaringen uit te wisselen.

Onderdeel van uitdaging: Eigen skills aanscherpen
Per persoon
Deze vorming is voorbij

Wat leer je

• leeractiviteiten ontwikkelen die naadloos aansluiten bij de doelstelling die je wil bereiken;
• binnen leeractiviteiten differentiatiemogelijkheden voorzien, zodat kleuters met zowel een voorsprong als een vertraagde ontwikkeling aangesproken worden en

Wat kan je

• de ontwikkelingsstappen van het wiskundig denken (her)kennen;
• leeractiviteiten te ontwikkelen en te denken vanuit de te bereiken doelstellingen;
• bestaand leermateriaal kritisch te bekijken.

Praktische informatie

Voor wie

Basisonderwijs

Iedereen actief in het kleuteronderwijs

Voorkennis

Geen voorkennis gevraagd

Extra informatie

Theorie gekoppeld aan praktijk, met beeld- en casusmateriaal