Wiebelkids en frullemies

Werk aan prikkeldosering in de klas.
Onderdeel van uitdaging: Zorgen voor welbevinden
Per persoon

• hoe lichamelijke en mentale onrust (stress) bij kinderen zich opbouwt en uit in gedrag;
• meer over de functie van 'wiebelen' e.d.;
• verschillende oefeningen die tussendoor in de klas gebruikt kunnen worden, gebaseerd op 4 pijlers: ontladen
• gronden
• evenwicht
• ontspannen;
• een aantal praktische tips rond omkadering en prikkeldosering in de klas.

Eerstvolgende start: dinsdag 17 april 2018, 09u30 Locatie: Greenville / Centrum-Zuid 1111, 3530 Houthalen-Helchteren
Helsen Cindy
Bekijk profiel
Inschrijven

Inleiding

Iedereen herkent ze wel, de kinderen die we vaak aanspreken op hun 'wiebelend' gedrag: Zit nu eens stil, stop met prullen, concentreer je", of "Stop met dromen, let eens op!. Kinderen krijgen op een dag massaal veel prikkels binnen. Veel kinderen slagen er niet in om die op een snelle en efficiënte manier te verwerken, wat tot spanning leidt. Dit uit zich dan in wiebelen, prullen, concentratieproblemen, wegdromen, stress, lichamelijke klachten, faalangst, uitstelgedrag, onderpresteren e.d. in deze vorming staan we stil bij de functie van dat wiebelen, prullen of wegdromen. Vaak gaat het om een ontladen van opgebouwde spanning. Op zich is ontladen een goede strategie, maar sommige kinderen doen dit op zo'n manier dat het storend is voor anderen in het klasgebeuren of voor zichzelf. Als we dat wiebelen, prullen of wegdromen afblokken zonder iets anders in de plaats te geven, blijven de spanningen zich opbouwen en uit zich dat in explosief gedrag of zet het zich om in innerlijke spanning (stress). Je bekijkt in deze vorming mogelijke andere kanalen om die spanning te kanaliseren zodat het voor iedereen doenbaar blijft. De oefeningen zijn gebaseerd op verschillende ideeën uit o.a. kinderyoga, mindfulness, relaxatie en braingym. Bij het inoefenen wordt van de deelnemers verwacht dat zij deze ook samen doen. Het wordt dus vooral een doe-dag: je gaat bewegen, dansen, zingen, kleuren en meer.

Wat leer je

• het 'wiebelgedrag' en de uitingsvormen van stress bij kinderen aan je collega's verklaren;
• de 4 pijlers (ontladen, gronden, evenwicht, ontspannen) aan je collega's beschrijven;
• oefeningen rond de 4 pijlers met jouw leerlingen in de klas toepassen;
• dit denkkader ook voor jezelf toepassen om met voldoende energie en focus voor de klas te staan.

Wat kan je

• hoe lichamelijke en mentale onrust (stress) bij kinderen zich opbouwt en uit in gedrag;
• meer over de functie van 'wiebelen' e.d.;
• verschillende oefeningen die tussendoor in de klas gebruikt kunnen worden, gebaseerd op 4 pijlers: ontladen
• gronden
• evenwicht
• ontspannen;
• een aantal praktische tips rond omkadering en prikkeldosering in de klas.

Docenten

Boekentip

Praktische informatie

Voor wie

Iedereen actief in het basisonderwijs, in het bijzonder het zorgteam, CLB en hulpverleners

Voorkennis

Geen voorkennis gevraagd

Hoe kan je je verder verdiepen

Onderwijsniveau

Lager onderwijs

Locatie

Datum: dinsdag 17 april 2018, 09u30
Locatie: Greenville / Centrum-Zuid 1111, 3530 Houthalen-Helchteren