Werkvormen ontwerpen vanuit Zill

Didactische werkvormen ontwerpen en variëren in functie van Zill
De werkvormenontwerper maakt de zoektocht naar gevarieerde en doelgerichte opdrachten voor je lessen concreet en haalbaar. Een troef om didactisch in te spelen op de uitdagingen van het nieuwe leerplan Zin in Leren, Zin in Leven!

Je verkent samen heel wat achtergrondinformatie, inspiratiebronnen en inzichten en ervaart ondertussen verschillende didactische werkvormen. Je onderzoekt op een actieve manier de verschillende werkvormparameters waarmee je kunt puzzelen. Op die manier kun je oneindig veel variaties aanbrengen in opdrachten en activiteiten. Zo creëer je ervaringskansen in onderzoekend leren, samenwerking, creativiteit en reflectie. Deze aanpak zorgt ervoor dat je inhoud en doelen kunt vertalen in krachtige leerprocessen, op maat van je leerlingen en van Zill.
Onderdeel van uitdaging: Krachtige leerprocessen

Wat leer je

• de werkvormenontwerper hanteren om variatie aan te brengen in de didactiek van bestaande activiteiten en om nieuwe activiteiten te ontwerpen;
• de werkvormenontwerper gericht inzetten om in te spelen op de uitdagingen van het leerplanconcept Zin in Leren! Zin in Leven!;
• de werkvormenontwerper situeren t.o.v. principes van focus, ervaringskansen en arrangement.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Basisonderwijs, Lager onderwijs, Kleuteronderwijs

(Buitengewoon) basisonderwijs: Zill-scholen

Extra informatie

Teamgerichte vorming:
Meer info via info@tenz.be