Werkvormen ontwerpen

Didactische werkvormen ontwerpen en variëren.

De Werkvormenontwerper maakt de zoektocht naar gevarieerde en doelgerichte opdrachten voor je lessen concreet en haalbaar.

Je verkent samen heel wat achtergrondinformatie, inspiratiebronnen en inzichten en ervaart ondertussen verschillende didactische werkvormen. Door deze samen te ontleden ontdek je werkvormparameters waarmee je kan puzzelen en oneindig veel variaties kan aanbrengen in opdrachten en activiteiten.

Deze aanpak zorgt ervoor dat je inhoud en doelen kunt vertalen in krachtige en dynamische leerprocessen, op maat van je leerlingen.

Onderdeel van uitdaging: Activiteiten ontwerpen

Wat leer je

• visie en uitdagingen van Zill verbinden met de leerkracht als coach;
• zich bewust worden van verschillende rollen die je als coach binnen een leerproces kunt opnemen;
• de relatie tussen leerkracht en leerling situeren in deze verschillende interactievormen.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Basisonderwijs, Lager onderwijs, Kleuteronderwijs


OVSG en GO!
Buitengewoon basisonderwijs OVSG en GO!

Extra informatie

dagdeel