Werkvormen ontwerpen

Didactische werkvormen ontwerpen en variëren
De werkvormenontwerper maakt de zoektocht naar gevarieerde en doelgerichte opdrachten voor je lessen concreet en haalbaar. Je verkent samen heel wat achtergrondinformatie, inspiratiebronnen en inzichten en ervaart ondertussen verschillende didactische werkvormen. Door deze samen te ontleden ontdek je werkvormparameters waarmee je kunt puzzelen en oneindig veel variaties kunt aanbrengen in opdrachten en activiteiten. Deze aanpak zorgt ervoor dat je inhoud en doelen kunt vertalen in krachtige en dynamische leerprocessen, op maat van je leerlingen.
Onderdeel van uitdaging: Krachtige leerprocessen

Wat leer je

• verschillende parameters ontdekken die een rol spelen bij een werkvorm;
• de werkvormenontwerper hanteren om variatie aan te brengen in de didactiek van bestaande activiteiten en om nieuwe activiteiten te ontwerpen.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Basisonderwijs, Lager onderwijs, Kleuteronderwijs

(Buitengewoon) basisonderwijs: OVSG en GO!

Extra informatie

Teamgerichte vorming:
Meer info via info@tenz.be