Werken aan woordenschat in het lager onderwijs

Leer in zes stappen nieuwe woorden aan.

Omwille van praktische redenen verplaatsten we de vorming van 20/11/2019 naar 22/1/2020.

Woordenschat is een belangrijke voorspeller voor succes in technisch en begrijpend lezen. In het Vlaamse onderwijs wordt hier weinig of niet systematisch aan gewerkt. Meer nog, bij falen voor technisch of begrijpend lezen wordt woordenschatkennis nagenoeg nooit bij de (fouten)analyse of remediëring betrokken. We denken na over het belang van vak-, instructie- en schooltaal en leren de zesstappenaanpak van Marzano gebruiken voor het aanleren van nieuwe woordenschat. Aan de hand van videomateriaal doorlopen we elke stap en bespreken we hoe en wanneer we deze in onze praktijk kunnen realiseren.

Coppens Lieven
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Vakdidactisch ontwerpen

Wat leer je

• het belang van systematisch woordenschatonderwijs;
• dat een goede woordenschat een belangrijke voorspeller voor succes is bij het technisch en begrijpend lezen;
• de zesstappenaanpak van woordenschat zoals voorgesteld door Marzano kennen en gebruiken.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Zorg in en rond de school, Basisonderwijs, Lager onderwijs

(Buitengewoon) lager onderwijs - Zorg in en rond de school

Locatie

Datum: woensdag 22 januari 2020, 09u30 tot 12u30
Locatie: Syntra / Borsbeeksebrug 32, 2600 Berchem

Datum: woensdag 25 maart 2020, 09u30 tot 12u30
Locatie: Centrum d'Abdij / Baron Ruzettelaan 435, 8310 Brugge