Werken aan een positieve groepsdynamiek

Verwerf technieken en strategieën.
Onderdeel van uitdaging: Zorgen voor welbevinden
Per persoon

• de theoretische kaders ‘fasen in de groepsontwikkeling’ en de ‘Roos van Leary’ herkennen en benoemen;
• concrete werkvormen en •instrumenten om het groepsproces te sturen en te begeleiden;
• tips om in iedere fase van de groepsontwikkeling op de juiste manier te interveniëren, bij te sturen, aanwezig te zijn;
• tips voor groepen waar het dreigt mis te lopen/misgelopen is.

Inleiding

Klasgroepen kunnen enorm van elkaar verschillen. Je weet het nooit van tevoren: wordt het een leuke groep om mee aan de slag te gaan of een chaotische bende waar de gespannen sfeer nooit ver weg is? Je klas sturen en begeleiden is werk voor het hele schooljaar. De start van een schooljaar is een bijzonder moment dat extra begeleiding nodig heeft. Maar ook daarna kun je de evolutie van de groep beïnvloeden en kun je bijsturen als het mis dreigt te lopen. Dit vraagt tijd en energie, maar loont op termijn! Een positieve groepsdynamiek is essentieel om met je klas op een aangename en zinvolle manier aan de slag te kunnen. Wanneer een groep zich op een foute manier heeft gevormd, zijn de gevaren groot: leerlingen voelen zich slecht, zijn brutaal, werken niet samen, durven zich niet te tonen, werken niet mee enzovoort. In deze vorming leer je wat de groepsnormen zijn en hoe je de klasgroep positief beïnvloedt.

Wat leer je

• groepsnormen herkennen, beïnvloeden, bijsturen;
• technieken en strategieën inzetten om een klasgroep positief te beïnvloeden.

Wat kan je

• de theoretische kaders ‘fasen in de groepsontwikkeling’ en de ‘Roos van Leary’ herkennen en benoemen;
• concrete werkvormen en •instrumenten om het groepsproces te sturen en te begeleiden;
• tips om in iedere fase van de groepsontwikkeling op de juiste manier te interveniëren, bij te sturen, aanwezig te zijn;
• tips voor groepen waar het dreigt mis te lopen/misgelopen is.

Docenten

Boekentip

Praktische informatie

Voor wie

Iedereen actief in het basis- of secundair onderwijs

Voorkennis

Geen voorkennis gevraagd

Hoe kan je je verder verdiepen

Onderwijsniveau

Secundair onderwijs, Lager onderwijs

Locatie