Werken aan een positieve groepsdynamiek

Verwerf technieken en strategieën.

Klasgroepen kunnen enorm van elkaar verschillen.
Je weet het nooit van tevoren: wordt het een leuke groep om mee aan de slag te gaan of een chaotische bende waar de gespannen sfeer nooit ver weg is? Je klas sturen en begeleiden is werk voor het hele schooljaar. De start van een schooljaar is een bijzonder moment dat extra begeleiding nodig heeft. Maar ook daarna kun je de evolutie van de groep beïnvloeden en kun je bijsturen als het mis dreigt te lopen. Dit vraagt tijd en energie, maar loont op termijn!
Een positieve groepsdynamiek is essentieel om met je klas op een aangename en zinvolle manier aan de slag te kunnen. Wanneer een groep zich op een foute manier heeft gevormd, zijn de gevaren groot: leerlingen voelen zich slecht, zijn brutaal, werken niet samen, durven zich niet te tonen, werken niet mee enzovoort. In deze vorming leer je wat de groepsnormen zijn en hoe je de klasgroep positief beïnvloedt.

Vergauwen Katrien
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Eigen skills aanscherpen
Per persoon
Deze vorming is voorbij

Wat leer je

• de theoretische kaders ‘fasen in de groepsontwikkeling’ en de ‘Roos van Leary’ herkennen en benoemen;
• concrete werkvormen en -instrumenten om het groepsproces te sturen en te begeleiden;
• tips om in iedere fase van de groepsontwikkeling op de juiste manier te interveniëren, bij te sturen, aanwezig te zijn;
• tips voor groepen waar het dreigt mis te lopen/misgelopen is.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Zorg in en rond de school, Secundair onderwijs, Basisonderwijs, Lager onderwijs, Kleuteronderwijs

Buitengewoon basisonderwijs
Buitengewoon secundair onderwijs

Extra informatie

dagdeel