Werk aan verdiepend luisteren via prentenboeken

Ga actief met verhalen aan de slag en haal zo meer uit je begrijpend luisterles.

Goed begrijpend lezen is enorm belangrijk en het leren hiervan start al in de kleuterklas. In deze vorming krijg je handvaten om anders naar prentenboeken en teksten te kijken, zodat je nog meer uit je begrijpende luisterles haalt. We gaan aan de slag met zowel verhalende als informatieve boeken en onderzoeken een aantal activerende verwerkingsvormen en coöperatieve werkvormen waardoor kinderen actief met de tekst aan de slag gaan en leren tekstgerichte vragen stellen.

We nemen het boekenaanbod kritisch onder de loep: zo leer je een goed prentenboek herkennen en ontdek je wanneer een tekst (te) makkelijk of (te) moeilijk is voor je leerlingen. Je oefent zelf met het voorbereiden van een les op basis van een informatief of verhalend prentenboek. We zullen ook specifiek stilstaan bij de mogelijkheden om te werken met kijk‐ en zoekboeken zonder tekst en de mogelijkheden van de kamishibai.

Umans Inge
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Vakdidactisch ontwerpen

Wat leer je

• hoe je jouw leerlingen tot een dieper tekstbegrip brengt;
• tekstgerichte vragen stellen bij een tekst;
• criteria hanteren om te bepalen wat een goed prentenboek is;
• activerende en coöperatieve werkvormen die inzetbaar zijn voor het beter begrijpen van een boek.

Docenten

Boekentip

Close Reading, werken aan dieper tekstbegrip in basisonderwijs, D. Lapp e.a., Nederlands bewerking: T. Van Dalen, D. Mijs en M. Van Logchem, Pica

Praktische informatie

Voor wie

Lager onderwijs, Basisonderwijs, Kleuteronderwijs

Kleuteronderwijs - (Buitengewoon) lager onderwijs, eerste graad

Extra informatie

Een prentenboek (fictie of informatief) meebrengen.

Locatie

Datum: vrijdag 16 oktober 2020, 09u30 tot 12u30
Locatie: Hogeschool Odisee / Hospitaalstraat 23, 9100 Sint-Niklaas