Werk aan verdiepend luisteren via prentenboeken

Ga actief met verhalen aan de slag en haal zo meer uit je begrijpende luisterles
Goed begrijpend lezen is enorm belangrijk en het leren hiervan start al in de kleuterklas. Hoe pak je dit aan? Met Close Reading help je leerlingen om prentenboeken en teksten daadwerkelijk te doorgronden. Door de activerende en coöperatieve werkvormen komen kinderen niet alleen tot dieper tekstbegrip, ze beleven er ook veel plezier aan.

In de vorming neem je het boekenaanbod kritisch onder de loep: zo leer je een goed prentenboek herkennen en weet je welke tekstgerichte vragen je kunt stellen. Je onderzoekt de mogelijkheden om te werken met kijk‐ en zoekboeken, prentenboeken zonder tekst en hoe je ook in Close Reading gebruik kunt maken van kamishibai.
Close Reading is een schoolbrede aanpak. Deze vorming kan aansluiten op of deel uitmaken van de vorming Close Reading – basissessie voor het hele schoolteam basisonderwijs.
Umans Inge
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Vakdidactiek

Wat leer je

• werkvormen ontdekken die je leerlingen tot een dieper tekstbegrip brengen;
• tekstgerichte vragen stellen bij een tekst;
• criteria hanteren om te bepalen wat een goed prentenboek is;
• activerende en coöperatieve werkvormen hanteren die inzetbaar zijn voor het beter begrijpen van een boek.

Docenten

Boekentip

Close Reading, werken aan dieper tekstbegrip in basisonderwijs, D. Lapp e.a., Nederlands bewerking: T. Van Dalen, D. Mijs en M. Van Logchem, Pica

Praktische informatie

Voor wie

Basisonderwijs, Lager onderwijs, Kleuteronderwijs

Kleuteronderwijs - (Buitengewoon) lager onderwijs, eerste graad

Extra informatie

Individugerichte vorming:
Halve dag, 9u30 - 12u30: 5 oktober 2022 (Berchem)

Teamgerichte vorming:
Meer info via info@tenz.be

Een prentenboek (fictie of informatief) meebrengen.