Werk aan een pestvrije school met KiVa

Implementeer het wetenschappelijke KiVa-antipestbeleid in je basisschool

KiVa-school worden? Stuur een mail naar info@tenz.be

KiVa heeft als belangrijkste doel het welbevinden op school te versterken en (cyber)pestproblemen te voorkomen en op te lossen. KiVa versterkt de sociale vaardigheden van de leerlingen en ook leerkrachten voelen zich beter. Aangezien KiVa-leerkrachten pestproblemen beter aanpakken en meer vertrouwen krijgen, werkt dit de positieve sfeer in de klas en op school in de hand.

Scholen die met KiVa aan de slag gaan, krijgen alles in handen om de pestcijfers in hun school te doen dalen. Niet voor even maar op lange termijn: KiVa-scholen krijgen het voor mekaar dat kinderen, leerkrachten en ouders hun school als een veilige, aangename en stimulerende omgeving ervaren.Leerlingen zitten er goed in hun vel, het vertrouwen in elkaar stijgt en ze kunnen beter op een positieve manier met elkaar omgaan.

Heb je interesse om een KiVa-school te worden? Stuur een mail naar info@tenz.be

Meer informatie over het volledige KiVa-programma, vind je op kivaschool.be

Deboutte Gie
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Samen school maken
Per persoon
Deze vorming is voorbij

Docenten

Boekentip

Smeyers A., Ockerman E., Van Den Berghe T., Schutjes E. Ons klas, ons team, samen bouwen aan een positieve groep, Abimo

Praktische informatie

Voor wie

Lager onderwijs

voor lagere scholen die het antipestbeleid van KiVa willen uitbouwen