Wat de wetenschap van het leren concreet kan betekenen voor het wiskundeonderwijs.

Over effectieve instructiestrategieën die er voor zorgen dat leerlingen meer wiskunde leren én langer onthouden!

Elke wiskundeleraar in het secundair onderwijs herkent dit vast wel: leerlingen weten niet meer wat een zwaartelijn in een driehoek is, vergeten steeds de rekenregels voor machten, kunnen geen merkwaardige producten uitwerken of lijken plots nooit te hebben geleerd hoe je breuken optelt.
Erg frustrerend, en dit terwijl wiskunde net hét vak is waar men steeds verder bouwt op de parate (voor)kennis van leerlingen.

Honderd jaar cognitief wetenschappelijk onderzoek leverde een schat aan informatie op over hoe onze leerlingen bijleren én deze kennis langer onthouden. Een aantal effectieve en efficiënte strategieën kunnen immers het leerrendement van leerlingen drastisch verhogen.

Deze ‘wetenschap van het leren' is eveneens vertaald naar instructiemethoden die uitermate effectief zijn, breed inzetbaar en onmiddellijk toepasbaar, over de verschillende leerjaren heen.

Doorheen deze vorming wordt concreet de transfer gemaakt naar het vak wiskunde: hoe kunnen we als leraren met eenvoudige en makkelijk toepasbare technieken zorgen dat onze leerlingen wiskundige begrippen, procedures en vakgebonden vaardigheden beter aanleren én langer onthouden?

Aan de hand van talrijke voorbeelden uit het eerste tot zesde jaar SO, onderzoeken we deze evidence-based instructiestrategieën, die de hoekstenen vormen voor duurzaam wiskundeonderwijs.

Vanhoyweghen Kristel
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Vakspecifiek ontwerpen

Wat leer je

• wat de wetenschap van ons vakgebied vertelt over hoe leerlingen (wiskunde) leren;
• hoe je als leraar op een effectieve en efficiënte manier je wiskundeles kan organiseren zodat die voor optimaal leerredement zorgt;
• tal van eenvoudige en makkelijk implementeerbare voorbeelden van deze instructiemethoden die direct toepasbaar zijn in je eigen wiskundeles.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Secundair onderwijs

Leraren wiskunde 1ste, 2de (en 3de) graad.

Extra informatie

1 dagdeel