Visie- en organisatieontwerp vanuit Zill

Coaching en procesbegeleiding op maat van jouw school.

Katholieke basisscholen staan met de komst van het leerplan Zin in Leren, Zin in Leven de komende jaren voor grote uitdagingen, die gepaard gaan met intense veranderprocessen. Dit vraagt om uitleg voor het team, maar ook om voorbereiding, opvolging, keuzes en handvaten om deze veranderingen waar te maken. Je wil daarbij aan gedragenheid werken binnen het team en daar als directie of kernteam grip op hebben.

Zoek je hiervoor ondersteuning in de vorm van coaching en begeleiding? Schakel dan Oetang in. Zij werken op korte of lange termijn, vanuit een lerend perspectief, waarbij je samen met je collega’s op basis van een heldere analyse werkt aan gedeeld visie- en organisatieontwerp. Oetang lokt creativiteitsprocessen uit en moedigt systeemdenken aan. Ze brengen gevarieerde en coöperatieve werkvormen mee en samen kom je tot heldere syntheses, schema’s of visualisaties van ideeën. Ze zorgen voor structuur in het opstellen van een actieplan dat hieruit volgt.

Directie-, kern- en leerkrachtenteams kunnen bijvoorbeeld met volgende vragen beroep doen op de procesbegeleiders van Oetang:
• samen visie ontwikkelen en het pedagogisch project hertekenen, geïnspireerd door Zill;
• een implementatieplan opstellen voor het nieuwe leerplanconcept Zin in Leren! Zin in Leven!;
• de schoolorganisatie herontwerpen om nieuwe kansen te creëren (klasstructuur, niveaugroepen, weekplanning, projectwerking, team teaching, gedeeld leiderschap …);
• een actieplan opstellen vanuit werkpunten na een doorlichting;
• een klimaatactieplan op school ontwikkelen;
• ...

Onderdeel van uitdaging: Samen school maken

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Basisonderwijs

Zill-scholen