Vijf jaar Zeppelin: muzische in volle vaart

Een inspirerende verdiepingsdag over de didactiek van muzische vorming

Veel basisscholen en hogescholen zijn aan de slag met Zeppelin, een onderbouwde en toegankelijke didactiek voor muzische vorming. Misschien volgde jij een muzische vorming bij Oetang, werk je in de lerarenopleiding met het boek, gebruik jij de conceptkaarten bij het ontwerp van je lessen of ontwikkel je op school een muzisch beleid?

Na vijf jaar Zeppelin is het tijd voor de eerste grote Zeppelin-dag. Welkom voor een extra portie goesting, inspiratie en verdieping in de didactiek van muzische vorming. Koen Crul en Oetang slaan ook hiervoor de handen in elkaar, in samenwerking met Tenz. Samen zijn we ervan overtuigd dat het onderwijs de belangrijke taak heeft om leerlingen in te wijden in de taal van de kunsten. Die taal kan hen helpen om zich krachtig muzisch uit te drukken en zorgt voor een sterkere kunstbeleving.

Wat mag je verwachten?
Prikkels, concrete ideetjes en inspiratie in een speelse omkadering en een coöperatieve organisatievorm. Aan het begin van de Zeppelin-dag introduceren we enkele centrale thema’s. Deze thema’s kozen we op basis van actuele noden en uitdagingen. Je gaat kort samen aan de slag rond:
• differentiatie en inspelen op leerlingen(noden) bij muzische vorming;
• verbreden van onderwerpen en contexten om nog meer kunst en interesses van je leerlingen in je activiteiten te betrekken;
• geïntegreerd muzisch werken over de muzische domeinen of vakken heen;
• reflecteren over muzische activiteiten met kinderen, de basis voor kwaliteitsvolle muzische evaluatie.

Deze introductie zorgt meteen voor enkele eerste inzichten en geeft houvast over wat er nadien in verschillende sessies te leren valt. Je maakt ter plaatse een keuze voor een verdiepingssessie in de voormiddag en één in de namiddag. Op het einde van de dag krijg je tijd om met elkaar na te denken welke ideeën of concrete stappen je terug naar je eigen praktijk meeneemt.

Praktische info
8u45 - 9u15 Onthaal
9u15 - 9u30 Opstart
09u30 - 10u45 Introductie: actuele vragen rond muzische vorming
10u45 – 11u00 Pauze
11u00 - 12u30 Keuzesessies ronde 1
12u30 - 14u00 Lunchpauze en sprokkel- en speeltijd
14u00 - 15u30 Keuzesessies ronde 2
15u30 - 16u00 Slotreflectie

Onderdeel van uitdaging: Vakdidactisch ontwerpen
Per persoon
Deze vorming is voorbij

Wat leer je

● inzoomen: je verdiept je rond bepaalde actuele muzische noden en thema’s;
● implementeren: je denkt met experts en collega’s na over concrete stappen op je school.

Docenten

Boekentip

Zeppelin muzische conceptkaarten, K. Crul en Oetang, Abimo - Zeppelin muzische conceptkaarten MEDIA, K. Crul en Oetang, Abimo - Zeppelin muzische conceptkaarten GO!, K. Crul en Oetang, Abimo - Zeppelin, didactiek voor muzische vorming, K. Crul, Abimo

Praktische informatie

Voor wie

Hoger onderwijs, Basisonderwijs

(Buitengewoon) basisonderwijs - DKO - Hoger onderwijs, docenten muzische vorming lerarenopleiding - Hoger onderwijs, studenten lerarenopleiding kleuter- en lager onderwijs - Studenten project kunstvakken

Voorkennis

Voorkennis van de basisdidactiek van Zeppelin is aanbevolen.

Extra informatie

Je kiest ter plaatse welke sessies inspelen op jouw leernoden.