Versterk technisch lezen

Creëer een doorgaande leerlijn voor lezen
Technisch lezen is meer dan leren decoderen. Het is een vaardigheid die uit meerdere componenten bestaat. Het ontwikkelt zich van in het kleuteronderwijs tot ver in het lager onderwijs tegelijk en met verschillende snelheden. 

In deze vorming onderzoek je de verschillende componenten van technisch lezen en hoe ze kunnen bijdragen tot het versterken van het leren decoderen. Je staat stil bij concrete en praktische materialen die de leerkracht in de klas kan helpen om de onderliggende componenten in kaart te brengen en systematisch te ondersteunen.
Coppens Lieven
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Vakdidactiek

Wat leer je

• de verschillende componenten van een goed leesproces begrijpen;
• dat een goed leesbeleid alleen maar kan slagen als het vertrekt vanuit een doorgaande lijn voor lezen die start in de kleuterschool en naadloos overloopt in het lager onderwijs;
• dat goed leren lezen een proces is dat niet stopt na de basisschool.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Basisonderwijs, Lager onderwijs

(Buitengewoon) lager onderwijs

Voorkennis

Kennis van de leesdidactiek is een noodzaak.

Extra informatie

Individugerichte vorming:
Volledige dag, 9u30 - 16u30: 10 maart 2023 (Brussel)

Teamgerichte vorming:
Meer info via info@tenz.be

Locatie

Datum: vrijdag 10 maart 2023, 09u30 tot 16u30
Locatie: Odisee: de co-hogeschool / Stormstraat 2, 1000 Brussel