Versterk taalvaardigheid via taalactiverende werkvormen

Maak leerlingen taalvaardiger en leercompetent

Taal, leren en denken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Taal kan het leren en denken in de weg staan. We laten zien hoe je leercompetenties als informatie verwerven en verwerken kunt realiseren in niet-taalvakken. Verder bekijken we hoe je als vakleerkracht de taalvaardigheid van je leerlingen kunt verbeteren zonder je inhoudelijke doelen uit het oog te verliezen. We vragen ons af waarvoor onze leerlingen taal nodig hebben, op welke moeilijkheden we botsen en wat we daaraan kunnen doen.

Engels Sylvie
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Activiteiten ontwerpen

Wat leer je

• hoe je leerlingen kunt leren informatie verwerven en verwerken;
• de talige noden van je leerlingen voor jouw vak in kaart brengen;
• hoe je via kleine ingrepen kunt werken aan taal;
• welke taalactiverende werkvormen je kunt gebruiken;
• hoe je meer context kunt aanbieden;
• hoe je taalsteun kunt geven:
• hoe je schooltaalwoorden en vakjargon kunt aanbrengen.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Secundair onderwijs

Secundair onderwijs: BSO en TSO