Verfijnde pedagogiek van moeilijk gedrag

Leerkrachten begeleiden in de aanpak van gedragsmoeilijkheden.

Voor heel wat CLB-medewerkers, paramedici, leerlingbegeleiders, zorgverleners en pedagogisch begeleiders staat het vraagstuk rond moeilijk gedrag inmiddels wekelijks op hun agenda. Problematieken worden complexer, het begeleiden van leerkrachten en teams wordt uitdagender. En toch blijven we vaak op dezelfde manier met gedragsmoeilijkheden omgaan. Wat als we ons verdiepen in het feit dat moeilijk gedrag dat zich herhaalt of in opvallende proporties voorkomt eigenlijk een vorm van communicatie is? Een nood, verborgen hulpvraag die het kind of de jongere op dat moment niet op een andere manier kan duidelijk maken. Dan is het tijd om ons de taal van gedrag eigen te maken. 

Geïnspireerd door multidisciplinaire kennis alsook praktijkkennis uit het werkveld van het gewoon en buitengewoon onderwijs kiezen we voor een verfijnde pedagogiek om gedragsmoeilijkheden zoveel mogelijk overbodig te maken. Het criterium van de aangereikte visie en pedagogische tools is steeds: werkt deze aanpak in de praktijk of niet? Zodra we ons verrijken met kennis over de achterliggende betekenis van moeilijk gedrag, sturen we onze koers bij. Dan verleggen we het zwaartepunt van gedragskaarten, straf- en beloningssystemen naar preventieve, ondersteunende interventies. Wie de taal van moeilijk gedrag spreekt, heeft toegang tot oplossingen.


Basissessie

In de sessie ga je dieper in op de taal van moeilijk gedrag. Welk verhaal willen kinderen en jongeren die meermaals op klassenraden besproken worden ons vertellen? Vervolgens onderzoek je wat de meest aangewezen manier is om moeilijk gedrag in kaart te brengen. Vanuit praktijkvoorbeelden en eigen casussen wordt de materie tastbaar en herkenbaar. Na deze vorming kijk je anders naar gedragsmoeilijkheden.


 Vervolgsessie

In de vervolgsessie verrijk je de vaardigheden in het preventief en curatief pedagogisch handelen. Hoe kunnen we gedragsmoeilijkheden concreet benaderen door zowel oog te hebben voor het individu als de groep? Je onderzoekt welke ongewenste neveneffecten gedragskaarten, straf- en beloningssystemen hebben en ontdekt dat we over meer leerrijke alternatieven beschikken. Je maakt kennis met een basisaanpak die leeftijden en soorten moeilijkheden overstijgt zonder grenzen of sturing te verliezen.

Van Lommel Katelijne
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Welbevinden en leerlingenbegeleiding
Per persoon
Schrijf je nu in
15 maart 2022
09u30 tot 16u30

Wat leer je

Tijdens de basissessie:
• de taal van moeilijk gedrag beheersen en de verborgen hulpvragen achterhalen;
• moeilijk gedrag op school correct in kaart brengen en winstgevende gesprekstechnieken inzetten;
• de verfijnde pedagogiek implementeren om het comfort van leerlingen én leerkrachten te verhogen.

Tijdens de vervolgsessie:
zowel preventief als curatief handelen door een concrete pedagogische aanpak die leeftijden en soorten moeilijkheden overstijgt;
• doordachte keuzes te maken door stil te staan bij (neven)effecten van gedragskaarten, straf- en beloningssystemen;
• moeilijk gedrag constructief begrenzen met woorden en acties.

Docenten

Boekentip

Sprekende harten, strijdende zwaarden, K. Van Lommel, Pelckmans

Praktische informatie

Voor wie

Logopedisten, CLB

CLB-medewerkers, paramedici, leerlingbegeleiders, zorgcoördinatoren, pedagogisch begeleiders en zorgverleners

Extra informatie

Teamgerichte vorming
- Prijs inclusief twee exemplaren 'Sprekende harten, strijdende zwaarden'.
- Bij een teamgerichte vorming wordt in overleg met de organisatie afgestemd op de eigenheden, ontwikkelingsleeftijden en problematieken van hun doelgroep(en).
- Meer info via info@tenz.be

Individugerichte vorming
Volledige dag, 9u30 - 16u30

Locatie

Datum: dinsdag 15 maart 2022, 09u30 tot 16u30
Locatie: De Blauwput / Martelarenlaan 11A, 3010 Leuven