Verbindende communicatie

Omgaan met weerstand en conflict in het eigen team of bij ouders.

Overal waar mensen samenwerken doen zich conflicten voor. Zo ook in een schoolcontext, tussen collega’s of met ouders. Vaak loopt het zoeken naar een oplossing mank door slechte communicatie. Verbindend communiceren biedt hierop een antwoord. Verbindend communiceren is geen softe of vermijdende communicatie. Het leert om de eigen behoeftes uit te drukken op een manier die de andere in zijn waarde laat en uitnodigt tot een respectvol antwoord. Verbindend communiceren houdt ook het actief op zoek gaan naar de behoeften van de ander in.

Vergauwen Katrien
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Leerlingen begeleiden

Wat leer je

• (in een conflict) de behoefte van de tegenpartij helder te zien en te communiceren;
• (in een conflict) de eigen behoefte helder te voelen en te communiceren;
• wederzijds empathie genereren zodat de kans op een oplossing groter wordt;
• samen zoeken naar een constructieve oplossing voor een conflict.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Zorg in en rond de school, Secundair onderwijs, Basisonderwijs

(Buitengewoon) basisonderwijs - (Buitengewoon) secundair onderwijs - Zorg in en rond de school