Verbindend communiceren in je schoolteam

Communicatie hanteren om de samenwerking in je team en verbinding op school te optimaliseren.
Inspiratiesessie: proeven van Verbindende Communicatie
Tijdens deze inspiratiesessie maak je kennis met de uitgangspunten en basisvaardigheden in Geweldloze of Verbindende Communicatie. Aan de hand van reflectie en uitwisseling pas je de uitgangspunten toe op je eigen werksituatie. Je krijgt ook verschillende korte oefenkansen om de nieuwe inzichten te toetsen aan je eigen taalgebruik. Jakhals en Giraf worden voorgesteld en je krijgt concrete voorbeelden waar communicatie soms vastloopt en hoe Geweldloze Communicatie kan bijdragen aan het creëren, herstellen of verdiepen van verbinding.

Basistraining: tweedaagse training Verbindende Communicatie
Tijdens de tweedaagse training neem je de eigen communicatie onder de loep en zoeken we samen naar een communicatie waar verbinding en keuze centraal staat, voorbij het oordelen over gelijk of ongelijk. Je staat stil bij concrete voorbeelden waar communicatie soms vastloopt en hoe Verbindende Communicatie kan bijdragen aan het creëren, herstellen of verdiepen van verbinding. Dit gebeurt zeer interactief zodat je onmiddellijk kunt ervaren waar Verbindende Communicatie mogelijk iets kan bijdragen aan je eigen communicatiestijl. In het eerste deel krijg je inzichten in het ontstaan van conflicten en hoe communicatiepatronen hiertoe bijdragen. In het tweede deel maak je kennis met een alternatief. De focus ligt zowel op het zendgedeelte (hoe druk je jezelf uit, met inbegrip van het aanreiken van een taal die de intentie ondersteunt?) als op het ontvanggedeelte van communicatie (hoe luister ik?), waarbij verbinding met jezelf en de ander centraal staat.

Thematische vervolgsessies
Tijdens deze vervolgsessie zet je de verworven kennis uit de tweedaagse training om in je praktijk. Op die manier oefen, integreer en veranker je de nieuwe vaardigheden. Je krijgt ruim de mogelijkheid om met eigen situaties aan de slag te gaan in de diverse oefeningen die aan bod komen. Mogelijke thema’s in een vervolgopleiding zijn: installeren van een open feedback-cultuur, omgaan met (eigen) kwaadheid, hoe beweging krijgen in situaties die volledig lijken vast te zitten, hoe omgaan met macht, hoe omgaan met grenzen, evalueren en feedback geven op een manier die bijdraagt aan groei, communicatie die verantwoordelijkheid en innerlijke motivatie vergroot ...

Traject
Na een intakegesprek (voor of na de inspiratiesessie) bouwen we met jou graag een traject uit op maat van jouw school. We stellen een pakket samen op basis van de inspiratiesessie en vervolgsessies. Daarbij bespreken we hoe je de aangeleerde vaardigheden door het traject heen in de praktijk kunt zetten. Een dergelijk traject geeft een boos aan de communicatie in je team.
BlaBla-Huis voor verbinding
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Schoolontwikkeling

Wat leer je

• inzicht verwerven hoe verbindende communicatie werkt;
• jezelf trainen in openstaan voor anderen en dicht bij jezelf blijven;
• aan de hand van concrete oefeningen stilstaan bij je communicatieproces.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Buitenschoolse opvang, Secundair onderwijs, Basisonderwijs, Lager onderwijs, Kleuteronderwijs

(Buitengewoon) basisonderwijs, (Buitengewoon) secundair onderwijs, Buitenschoolse kinderopvang

Voorkennis

Inspiratiesessie: proeven van Verbindende Communicatie

Hoe kan je je verder verdiepen

Basistraining – tweedaagse training Verbindende Communicatie

Extra informatie

Teamgerichte vorming:
Meer info via info@tenz.be