Verbindend communiceren in je schoolteam

Communicatie hanteren om de samenwerking in je team en verbinding op school te optimaliseren

Overal waar mensen samenwerken doen zich conflicten voor. Dit verloopt niet anders in schoolteams. Vaak loopt het zoeken naar een oplossing mank door misverstanden, kwetsuren en een gebrek aan tijd om met elkaar te spreken. Hoe kun je dit voorkomen en zo nodig aanpakken? Verbindend communiceren biedt hierop een antwoord. 

Verbindend communiceren is een gesprekstechniek waarbij je leert om je eigen behoeften te herkennen en uit te drukken op een manier die de andere in zijn waarde laat en zo weinig mogelijk weerstand uitlokt. Tegelijk nodigt het de ander uit om ook zijn behoeften uit te spreken. Op die manier komen collega’s constructief tot antwoorden en manieren van werken die weer ‘lucht’ en energie geven. 


In deze vorming scherp je je communicatievaardigheden en -inzichten aan. Je ontdekt deze gespreksmethodiek via concrete oefeningen zodat je die kunt implementeren in de teamwerking.

Leenaerts Ilse
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Schoolontwikkeling

Wat leer je

• (in een conflict) de behoefte van de tegenpartij helder te zien en te communiceren;
• (in een conflict) de eigen behoefte helder te voelen en te communiceren;
• wederzijds empathie genereren zodat de kans op een oplossing groter wordt;
• samen zoeken naar een constructieve oplossing voor een conflict.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Buitenschoolse opvang, Secundair onderwijs, Basisonderwijs, Lager onderwijs, Kleuteronderwijs

(Buitengewoon) basisonderwijs, (Buitengewoon) secundair onderwijs, Buitenschoolse kinderopvang

Extra informatie

Teamgerichte vorming:
Meer info via info@tenz.be