Verbindend communiceren en werken in je team

Hoe kom je tot meer balans, drive en verbondenheid in je team?

Overal waar mensen samenwerken doen zich conflicten voor. Ook in een schoolcontext tussen collega’s. Vaak loopt het zoeken naar een oplossing mank door slechte communicatie en onbegrip, door kwetsuren en een gebrek aan tijd om met elkaar te spreken. Verbindend communiceren biedt hierop een antwoord.

 

Verbindend communiceren leert om de eigen behoeftes te herkennen en uit te drukken op een manier die de andere in zijn waarde laat. Tegelijk nodigt het de ander uit om ook zijn behoeften uit te spreken. Op die manier komen collega’s tot antwoorden, tot manieren van werken die weer ‘lucht’ en energie geven. 

Leenaerts Ilse
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Samen school maken

Wat leer je

• (in een conflict) de behoefte van de tegenpartij helder te zien en te communiceren;
• (in een conflict) de eigen behoefte helder te voelen en te communiceren;
• wederzijds empathie genereren zodat de kans op een oplossing groter wordt;
• samen zoeken naar een constructieve oplossing voor een conflict.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Buitenschoolse opvang, Secundair onderwijs, Basisonderwijs, Lager onderwijs, Kleuteronderwijs

(Buitengewoon) basisonderwijs, (Buitengewoon) secundair onderwijs, Buitenschoolse kinderopvang