Verandertraject teamteaching: alleen gaat het sneller, samen gaat het beter

Versterk je onderwijs door samenwerking.
Verandertraject teamteaching: ‘It takes a team to teach’
In dit traject is er aandacht voor het pedagogischdidactisch plaatje: wat betekent teamteachen, hoe kun je het vormgeven en hoe begin je eraan? Maar je kunt het niet over teamteachen hebben zonder aan de menselijke kant te werken: hoe werken wij samen, hoe communiceer je open en direct, hoe creëren wij een feedbackcultuur en hoe gaan we om met verschillende snelheden in ons team?

Na een intakegesprek bouwen we met jou graag een traject uit op maat van jouw school. Als deelnemende school richt je een kerngroep teamteaching op die het traject opvolgt. Tijdens het intakegesprek krijg je ondersteuning om dit kernteam slim samen te stellen. We stellen een pakket samen op basis van een aantal basissessies en ondersteuningsmomenten:

Kennismakingsdag: een extra paar ogen en handen
De vormingsmedewerker komt een dag participatief observeren op je school. In zo’n dag draaien we een dagje mee op je school om jullie werking, leerkrachten, visie, leerlingen en dromen te leren kennen. Die dag bestaat o.a. uit: een kennismakingsgesprek met de kerngroep, deelname aan enkele lesmomenten, informele gesprekken met de leerkrachten, een rondleiding ... Op die manier kan de rest van het traject op maat van jullie school plaatsvinden.

Inspiratiesessie met het schoolteam
Er wordt met het hele schoolteam aan het thema teamteaching gewerkt. Wat is teamteaching? Welke vormen kan het aannemen? Wat kunnen de meerwaarde of valkuilen zijn? De leerkrachten gaan vooral ook zelf aan het werk. De leerkrachten die zullen samenwerken, brainstormen samen over hun doelen en visie en ze plannen hun aanpak. Er is ruimte voor uitwisseling. Op het einde van deze sessie gaat iedereen naar huis met een planning en een actiepunt.

Vervolgsessies met het schoolteam
Het is ook mogelijk om een vervolgsessie met het team in te richten rond teamteaching. Dit kan o.a. gaan over: feedback geven en ontvangen, efficiënt vergaderen, het profiel van de leraar in het team, uitwisseling of intervisie tussen de teams ...

Ondersteuning van het kernteam
Het kernteam krijgt hier ondersteuning om het traject teamteaching op school vorm te geven. Er wordt in overleg bepaald hoeveel momenten nodig zijn en deze kunnen fysiek of digitaal plaatsvinden. Er zijn verschillende inhouden mogelijk voor deze ondersteuningsmomenten: opmaak actieplan en visie rond teamteaching, acties teamteaching plannen en uitvoeren, een open feedbackcultuur op school creëren ...

Ondersteuning van de leerkrachten
Deze ondersteuningssessies zijn praktijkgericht en vinden liefst op de klasvloer plaats. Je kunt de leerkrachtenteams laten ondersteunen naargelang hun noden. Mogelijke invulling van deze ondersteuningsmomenten: een lessenreeks in teamteaching voorbereiden en/of samen geven, een werkvergadering begeleiden, participatieve observatie en feedback, bemiddeling bij conflict ...

Teamteaching: je doel bereikt?
Met teamteaching zetten we sterk in op de meerwaarde van het samen lesgeven. Daarom is het belangrijk om te evalueren of je doel daadwerkelijk bereikt is. In een complex proces als samenwerkend lesgeven vraagt dit meer dan een kleine test of een moment waarop we to do’s afvinken. We hebben namelijk met het hele team een ambitie opgesteld, we hebben die nagestreefd, we zijn erin gevlogen en ongetwijfeld gebeurde dat met vallen en opstaan. Tijdens dit teammoment gaan we met elkaar in gesprek en proberen we antwoorden te zoeken, terug- en vooruit te blikken.
Dagelijks Leren
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Schoolontwikkeling

Wat leer je

• kennismaken met verschillende vormen van teamteaching;
• zicht krijgen op de voordelen en mogelijke valkuilen van deze aanpak;
• een transfer maken van deze organisatievorming in je eigen praktijk.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Secundair onderwijs, Lager onderwijs, Basisonderwijs

(Buitengewoon) lager onderwijs

Extra informatie

Traject
Meer info via info@tenz.be