Veerkrachtig voor de klas

Oplossingsgericht werken met je sterktes.

Je leert een waarderende, oplossingsgerichte bril opzetten om naar je job te kijken. Je krijgt enkele kaders en verschillende opdrachten aangereikt die inzichten geven over je loopbaan in het onderwijs en je profiel als leerkracht. Vanuit deze reflectie kan je dan stappen zetten om actief belemmeringen aan te pakken en op je sterktes te focussen. Eigen leiderschap krijgt het accent waardoor je zelf kan inzetten op zelfontplooiing, zelfzorg en veerkracht.

Jehaes Annick
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Eigen skills aanscherpen

Wat leer je

• alle jobelementen in kaart brengen en de dynamiek ertussen zien;
• energiegevers en -nemers kennen in je job als onderwijsprofessional;
• je eigen profiel een stuk exploreren:
• talentontwikkeling zien als hulpbron;
• zelfreflectie doorheen diverse opdrachten;
• diversiteit in schoolteams zien als sterkte:
• een waarderende, oplossingsgerichte bril opzetten;
• acties kiezen op basis van je sterktes.

Docenten

Boekentip

Jehaes, A. Veerkrachtig voor de klas: oplossingsgericht werken met je sterktes. Politeia.

Praktische informatie

Voor wie

Secundair onderwijs, Basisonderwijs, Lager onderwijs, Kleuteronderwijs

Buitengewoon basisonderwijs, Buitengewoon secundair onderwijs

Extra informatie

In de individu gerichte vorming ligt het accent op je loopbaan als leerkracht en je eigen profiel. Je kan als team ook kiezen
voor één van beide thema’s en zo wat meer verdiepend werken.
Dagdeel