Veerkrachtig voor de klas

Oplossingsgericht werken met je sterktes
In deze sessie sta jij als leerkracht centraal. Je job in het onderwijs biedt mooie kansen en veel uitdagingen. Om hiermee elke dag om te kunnen, is het nodig om je eigen veerkracht te versterken. Met een waarderende bril naar je opdrachten kijken, maakt dat je je energiegevers benoemt en je hulpbronnen vastpakt. Je krijgt ook ruimte om in te zetten op zelfreflectie en zelfzorg om zo authentieke stappen te zetten in je loopbaan. De kaders in deze sessie passen bij je rol als leerkracht en voorbeelden uit de praktijk verduidelijken deze inzichten. Duurzame acties kiezen als afsluiter, versterkt je vitaliteit.
Jehaes Annick
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Schoolontwikkeling

Wat leer je

• het begrip veerkracht kennen;
• jouw specifieke jobelementen in kaart brengen;
• je energiegevers en –nemers zien als onderwijsprofessional;
• het belang van zelfreflectie kennen en (eerste) stappen daarin zetten;
• de diversiteit in jouw schoolteam zien als sterkte en hulpbron;
• oplossingsgericht kijken naar de uitdagingen op school;
• diverse kaders die concreet vertaald worden naar het onderwijs kennen en geduid worden met voorbeelden uit de klaspraktijk.

Docenten

Boekentip

Veerkrachtig voor de klas, oplossingsgericht werken met je sterktes, A. Jehaes, Politeia

Praktische informatie

Voor wie

Secundair onderwijs, Basisonderwijs, Lager onderwijs, Kleuteronderwijs

(Buitengewoon) basisonderwijs, (Buitengewoon) secundair onderwijs

Extra informatie

Teamgerichte vorming:
Meer info via info@tenz.be