Veerkrachtig voor de klas

Zorg voor jezelf.
Onderdeel van uitdaging: Eigen skills ontwikkelen
Per persoon

• energiegevers en nemers kennen in je job
• het belang van talentontwikkeling
• een waarderende, oplossingsgerichte bril opzetten.

Eerstvolgende start: woensdag 14 maart 2018, 09u30 Locatie: De Blauwput / Martelarenlaan 11A, 3010 Leuven
Jehaes Annick
Bekijk profiel
Inschrijven

Inleiding

In deze workshop zet je een waarderende, oplossingsgerichte bril op. Er wordt een kader geboden dat inzicht geeft in de kansen, uitdagingen en belemmeringen van een job in het onderwijs. Met een vragenlijst kan je aspecten van de eigen job in kaart brengen en je een beeld vormen van de eigen situatie. Verder wordt het belang van het inzetten van je talenten getoond. Er worden tools gebruikt waarmee je je eigen talenten en die van het team kan benoemen. Je begrijpt ook wat er gebeurt wanneer je 'doorschiet' in je talenten. Je sterktes benoemen, ruimte krijgen om deze te ontwikkelen en taken in het schoolteam eens anders durven verdelen, biedt mogelijkheden tot zelfontplooiing, zelfzorg en veerkracht.

Wat leer je

• in dialoog gaan over deelaspecten van je job
• tools gebruiken om talenten op te sporen
• keuzes maken op basis van talenten en drijfveren.

Wat kan je

• energiegevers en nemers kennen in je job
• het belang van talentontwikkeling
• een waarderende, oplossingsgerichte bril opzetten.

Docenten

Boekentip

Praktische informatie

Voor wie

Iedereen actief in het basisonderwijs

Voorkennis

Geen voorkennis gevraagd

Hoe kan je je verder verdiepen

Onderwijsniveau

Secundair onderwijs, Lager onderwijs

Locatie

Datum: woensdag 14 maart 2018, 09u30
Locatie: De Blauwput / Martelarenlaan 11A, 3010 Leuven