Vanuit wereldoriëntatie aan de slag met ZILL

Wereldoriëntatie als ingang om het leerplanconcept met het team te concretiseren.
Onderdeel van uitdaging: Focussen op leerinhouden
Per persoon

• geïntegreerd werken met doelen uit diverse ontwikkelvelden, door de mogelijkheden te gebruiken van het leergebied wereldoriëntatie.

Inleiding

Je wil als team de omschakeling maken naar het nieuwe leerplanconcept Zin in Leren! Zin in Leven! en zoekt een concreet startpunt? Of misschien doorloop je op school een verandertraject rond wereldoriëntatie en wil je van daaruit starten met het nieuwe leerplan? Voor beide situaties biedt wereldoriëntatie een vertrouwde basis om te bouwen aan een Zill-school. Ontdek hoe principes van Zill in de praktijk gebracht worden en verken het ordeningskader vanuit ontwikkeling van oriëntatie op de wereld. Welke nieuwe verbindingen kan je maken? Hoe gebruik je de beschikbare digitale leerplantools om activiteiten te ontwerpen met aandacht voor geïntegreerde focus en differentiatie? En w at kan de impact ervan zijn voor de manier waarop de bestaande leergebieden en de toekomstige ontwikkelvelden hun plaats krijgen op school?

Wat leer je

• principes van Zill concreet toepassen in de praktijk.

Wat kan je

• geïntegreerd werken met doelen uit diverse ontwikkelvelden, door de mogelijkheden te gebruiken van het leergebied wereldoriëntatie.

Docenten

Boekentip

Praktische informatie

Voor wie

Iedereen actief in het basisonderwijs

Voorkennis

Geen voorkennis gevraagd

Hoe kan je je verder verdiepen

Onderwijsniveau

Lager onderwijs

Locatie