Van lezen naar begrijpen - Module 2

Inzoomen op de rol van de leerkracht bij Close reading

De leerkracht maakt het verschil! We onderzoeken verschillende deelaspecten:
- Hoe zorg je dat je geschikte (prenten)boeken selecteert voor de lessen waarbij je Close Reading inzet? Op welke criteria let je bij de keuze van teksten? We staan stil bij welke tekstkenmerken belangrijk zijn bij het selecteren boeken en teksten.
- Bij Close Reading is het van belang dat kinderen met elkaar praten en nadenken over de inhoud van de tekst. Hierbij is het herhaald lezen van belang, omdat leerlingen zo in verschillende fasen steeds meer tot dieper tekstbegrip zullen komen: verbanden kunnen leggen en afleidingen maken bij de tekst. Welke vragen stel je dan aan de kinderen? Hoe zorg je voor een opbouw van de vragen? Welke vragen model je als leerkracht en waar laat je kinderen samen praten en nadenken?
- We hanteren het het GRRIM-model als goed instructiemodel (het ‘Gradual Release of Responsibility Model’ (Fisher). Dit model gaat uit van een leerkracht die als model fungeert, waarna er ook ruimte is voor de leerlingen om samen met de leerkracht te oefenen en als leerlingen ook onderling met elkaar. Pas daarna wordt de stap naar zelfstandig handelen gemaakt.

Umans Inge
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Vakspecifiek ontwerpen

Wat kan je

• het begeleiden van een groep leerlingen: selecteren van de geschikte teksten, modelen;
• tekstgerichte vragen stellen;
• aantekeningen maken bij teksten;
• werken met het GRIMM-model.

Docenten

Boekentip

Diane lapp, Close reading. Werken aan dieper tekstbegrip. Pica (verschijnt 18 september 2018)

Praktische informatie

Voor wie

Basisonderwijs

(buitengewoon) basisonderwijs

Voorkennis

Van lezen naar begrijpen module 1

Extra informatie

volledige dag, 9u30 - 16u30

Locatie

Datum: maandag 8 april 2019, 09u30 tot 16u30
Locatie: Bibliotheek Brugge / Kuipersstraat 3, 8000 Brugge

Datum: dinsdag 14 mei 2019, 09u30 tot 16u30
Locatie: Bibliotheek Leuven / Rijschoolstraat 4/0101, 3000 Leuven