Van lezen naar begrijpen, een introductie.

Close reading leidt naar beter tekstbegrip.

Je herinnert je de krantenkoppen nog: ‘Vlaanderen presteert ondermaats voor begrijpend lezen’. Geen prettig nieuws en dus werk aan de winkel! Begrijpend lezen is een noodzakelijke vaardigheid om ook studerend te kunnen lezen. Leerlingen vinden dit niet eenvoudig, ook leerkrachten vinden het lastig om een efficiënte maar ook boeiende les te geven.

Gelukkig zijn er nieuwe inzichten die laten zien dat begrijpend luisteren en lezen anders aangepakt kunnen worden, door gebruik te maken van prentenboeken en teksten die complex en toch interessant zijn voor kinderen. Close Reading geeft leerkrachten de mogelijkheid om samen met leerlingen een boek of tekst echt te doorgronden. Cruciaal in de close reading aanpak: de tekst verschillende malen herlezen telkens met een ander doel voor ogen, modelen, tekstgerichte vragen stellen, lezen met de pen.

Deze introductievorming helpt je via praktijkvoorbeelden reeds op weg om het anders en beter aan te pakken.
Tijdens vervolgsessies zoemen we in op de verschillende vaardigheden die je je als leerkracht onder de knie moet krijgen om al je leerlingen beter en met meer motivatie begrijpend te doen lezen.

De Vleeschouwer Hilde
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Vakspecifiek ontwerpen

Wat kan je

• modelen;
• tekstgerichte vragen stellen bij een tekst;
• lezen met de pen.

Docenten

Boekentip

Diane Lapp e.a.; Close reading. Werken aan dieper tekstbegrip. Pica (verschijnt 18 september 2018)

Praktische informatie

Voor wie

Basisonderwijs

(buitengewoon) basisonderwijs

Extra informatie

dagdeel

Vervolgopleiding vanaf voorjaar 2019
Maakt vanaf september 2019-2020 deel uit van een tweejaarlijkse opleiding lezen, een schoolbrede aanpak van het ontwerpen van een stevig leesbeleid.