Uitspraak en verstaanbaarheid in de NT2•klas

Leer coachen om cursisten te ondersteunen in spreekvaardigheid.
Onderdeel van uitdaging: Focussen op leerinhouden
Per persoon

• de klank• en prosodische kenmerken van het Nederlands;
• de functies van prosodie (dat wil zeggen van het ritme, de klemtoon en de intonatie van de stem bij het uitspreken van een zin of zinsdeel).

Eerstvolgende start: donderdag 8 maart 2018, 09u30 Locatie: New Zebra / Zebrastraat 32/001, 9000 Gent
De Kimpe Anja
Bekijk profiel
Inschrijven

Inleiding

De uitspraak van het Nederlands is voor de ene een zware dobber, voor velen een struikelblok en voor enkelingen een fluitje van een cent. Cursisten leren Nederlandse woorden en zinnen, maar toch lopen hun conversaties stroef. De oorzaak van een moeilijke verstaanbaarheid ligt vaak bij de uitspraak. Is laten naspreken jouw eerste en enige strategie?

In deze vorming bekijk je het uitspraakonderwijs kort vanuit een wetenschappelijk kader. Maak je sterk in het snel herkennen en juist benoemen van uitspraakproblemen. Je leert je cursisten gericht luisteren naar uitspraakkenmerken. Ook leer je het belang van klanken en het nog grotere belang van accenten inschatten. Het geven van informatie over uitspraak stimuleert bovendien de spreekdurf van je cursisten.

Je leert prioriteiten stellen in de feedback die je aan cursisten geeft. Ten slotte hanteer je een rode draad die je losjes doorheen je lessen kan weven, op maat van jouw cursisten, op het ritme van jouw kennis en kunde. We sluiten deze dag af met een korte zelfevaluatie op basis van onderstaande doelen.

Wat leer je

• de concepten klanken, woordaccent en intonatie aanbrengen en door cursisten leren waarnemen (gericht luisteren);
• uitspraakfouten herkennen en benoemen;
• prioriteiten bepalen in het kader van feedback en feed forward;
• deelleerstappen aanbieden als imitatie niet lukt;
• cursisten helpen bij het produceren van klanken, woordaccent en intonatie met heel wat tips en tricks;
• de opbouw naar automatisatie en integratie in spreekoefeningen voorzien;
• de eigen cursus gebruiken om te werken aan uitspraak;
• zelfstudiemateriaal aanbieden voor buiten de les.

Wat kan je

• de klank• en prosodische kenmerken van het Nederlands;
• de functies van prosodie (dat wil zeggen van het ritme, de klemtoon en de intonatie van de stem bij het uitspreken van een zin of zinsdeel).

Docenten

Boekentip

Praktische informatie

Voor wie

NT2-docenten van Centra voor basiseducatie en centra voor volwassenonderwijs en leraren van Okan, scholen

Voorkennis

Geen voorkennis gevraagd
Ten laatste één week voor de vorming krijg je een document ter voorbereiding.

Hoe kan je je verder verdiepen

Onderwijsniveau

Secundair onderwijs

Locatie

Datum: donderdag 8 maart 2018, 09u30
Locatie: New Zebra / Zebrastraat 32/001, 9000 Gent