Tussen droom en daad: Levend Latijn en Oudgrieks in het Vlaamse onderwijs

Hoe concreet aan de slag met actieve toepassingen voor Latijn en Oudgrieks.

'Levend Latijn' is in. In heel verschillende landen gaan enthousiaste leraren aan de slag met didactieken die aanleunen bij het modernevreemdetalenonderwijs. Betekent dit alles een revolutie voor het onderwijs van oude talen? Draagt actieve kennis bij tot een beter tekstbegrip? En kunnen we hier iets mee in de context van het Vlaamse onderwijs? Deze nascholing biedt zowel kritische reflectie als praktische voorbeelden en wegwijzers voor levend Latijn en Oudgrieks.

Laes Christian
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Vakspecifiek ontwerpen
Per persoon
Deze vorming is voorbij

Wat leer je

• genuanceerd en kritisch nadenken over het toepassen van didactiek van moderne vreemde talen in het onderwijs van klassieke talen, ook in verband met de bestaande leerplannen;
• verschillende methodes en toepassingen ervan onderscheiden;
• een uitgebreide kennismaking met de immersiemethode van Hans Ørberg;
• verschillende soorten oefeningen ontwikkelen die actieve taalbeheersing beogen ter versterking van het tekstbegrip;
• basisinstructies in het Latijn en het Grieks hanteren voor praktisch gebruik in de klas;
• authentieke teksten selecteren die tot een snel tekstbegrip bij leerlingen leiden.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Secundair onderwijs

Leerkrachten Latijn en Oudgrieks, graad 1-3

Extra informatie

Volledige dag