Traject: Met Zill aan de slag in de bassischool


In dit traject onderzoeken we samen hoe we de visie van het leerplanconcept Zin in Leren, Zin in Leven! kunnen implementeren in de werking van je school. Bij aanvang verkennen we een aantal krachtlijnen van Zill en bekijken hoe die aansluiten bij jullie praktijk. In dit traject kijken we vanuit een didactische invalshoek naar de sterktes en uitdagingen van je school. Vragen zoals ‘hoe kunnen we onze arrangementen vanuit Zill versterken? Hoe kunnen we zillige projecten opzetten? Hoe kunnen we variëren in werkvormen?’ kunnen hierbij aan bod komen. We gebruiken hiervoor activerende werkvormen en heldere kaders.

Na een intakegesprek stellen we op basis van de leervragen een traject voor waarin we zowel met een kerngroep als met het hele team aan de slag gaan. Op die manier maak je Zill echt zichtbaar en voelbaar op school.
Onderdeel van uitdaging: Krachtige leerprocessen

Wat leer je

• inzien wat de eigenheid van projectmatig werken is en welke ontwikkelingskansen het kan opleveren;
• een sterk project opbouwen van start tot presentatie in een betekenisvolle context.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Basisonderwijs, Kleuteronderwijs, Lager onderwijs

(Buitengewoon) basisonderwijs: Zillscholen

Extra informatie

• Werkvormen ontwerpen
• Activiteiten ontwerpen vanuit Zill
• Projecten ontwerpen

Traject
Meer info via info@tenz.be