Traject: Lezen op school (Basisonderwijs)

Met het team werken aan een doordacht leesbeleid.
Lezen is een belangrijk thema en de de nood om er schoolbreed op in te zetten is hoog. Tenz is jouw partner om lezen duurzaam te integreren in de werking, op maat van jouw school. Hiervoor kunnen we, na een gratis intake, op basis van jullie noden een traject samenstellen.

Een traject rond lezen start met het samenstellen van een leesteam op jouw school (kernteam – directie, zorgleerkracht, enkele gemotiveerde leerkrachten) en de afname van een leesscan (leesscan.be) die het leesonderwijs op jouw school in kaart brengt. De leesscan is een instrument dat je helpt om te (her)starten met een leesbeleid. Op basis van de leesscan kun je een leesbeleidsplan opstarten, de implementatie van het leesbeleidsplan evalueren of bijsturen.

Het traject start met een basissessie, gevolgd door diverse vormings- en overlegmomenten. Door tussentijdse oefenmomenten en terugkoppeling werken we aan een concrete vertaling naar de praktijk. Die kan zowel over het opstellen van dit schooleigen leesbeleidsplan gaan, over leesdidactiek (technisch lezen, begrijpend lezen) of over monitoring en evaluatie. Tijdens het traject kun je ook input en begeleiding krijgen rond het uitbouwen van een school- of klasbibliotheek of leer je tools gebruiken om de leesvoorkeuren en de leesmotivatie van je leerlingen in kaart te brengen.
Coppens Lieven
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Vakdidactiek

Wat leer je

• tips en tricks om de leesmotivatie te verhogen;
• eenvoudige, motiverende ingrepen voor klas- en schoolniveau;
• werkvormen die de verwerking van het lezen anders aanpakken, effectief zijn en motiverend werken.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Basisonderwijs, Lager onderwijs, Kleuteronderwijs

(Buitengewoon) basisonderwijs

Extra informatie

Het traject kan samengesteld worden uit volgende vormingen:
• Werken aan woordenschat in het lager onderwijs
• Close Reading: basis- en vervolgsessies
• Als lezen moeilijk gaat
• Maak AVI-lezen zinvol en leuk
• Versterk technisch lezen
• Technisch lezen testen met AVI en DMT
• Hoe zorg je ervoor dat je leerlingen met plezier lezen

Traject
Meer info via info@tenz.be