Traject: Evalueren vanuit Zill


Zill laat je nadenken over kwalitatief onderwijs waarin ontwikkeling van leerlingen opvolgen een belangrijke rol speelt. Hoe evalueer je de persoonsgebonden ontwikkeling? Hoe kun je feedback geven op grotere arrangementen? Hoe betrek je leerlingen in de evaluatie? Hoe werk je doelgericht in je evaluatie?

Dit traject kun je opbouwen vanuit de verschillende modules: reflecteren met kinderen, processen en producten evalueren en ontwikkeling evalueren. Het traject levert je heel wat didactische inzichten rond breed evalueren en voorziet oefenmomenten in de eigen klascontext.

Dit is een traject op maat waarbij we met het team aan de slag gaan rond evaluatie in Zill. Aan de hand van overlegmomenten en tussentijdse opdrachten zorgen we samen voor een implementatie in de praktijk. Dit traject kan eventueel aangevuld worden met een procesbegeleiding rond rapporteren.
Onderdeel van uitdaging: Krachtige leerprocessen

Wat leer je

• zicht krijgen op diverse instrumenten om groei in kaart te brengen;
• breed evalueren concreet vormgeven;
• als team keuzes te maken om leerlingen op te volgen;
• onderzoeken hoe je informatie over de groei van leerlingen kunt samenbrengen.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Basisonderwijs, Lager onderwijs, Kleuteronderwijs

(Buitengewoon) basisonderwijs: Zillscholen

Extra informatie

Het traject kan samengesteld worden uit volgende vormingen:
• Reflecteren met kinderen
• Processen en producten evalueren
• Ontwikkeling evalueren

Traject
Meer info via info@tenz.be