Traject: Denkontwikkeling stimuleren


Denken, we doen het voortdurend, bewust of onbewust. Zeker in de klas. Door actief met het denken bezig te zijn (metacognitie) geef je leerlingen inzicht in leerprocessen (leren leren), oefenen ze executieve functies, leren de leerlingen probleemoplossend denken en worden ze vaardiger in gericht reflecteren.

Hoe kun je denkprocessen zichtbaar maken voor kinderen? Wat is creatief, analytisch en kritisch denken? Met welke opdrachten en werkvormen kun je het denken stimuleren?

Dit traject biedt inzicht in de verschillende denkprocessen en zet in op het stimuleren van de verschillende denkvaardigheden via allerlei oefeningen en methodieken. Je onderzoekt hoe je het denken over het denken in de klas kunt aanbrengen en inzichtelijk kunt maken voor kinderen. Deze denktechnieken kun je toepassen in diverse arrangementen en leercontexten: van gestructureerde rekenoefeningen tot zelfstandige onderzoek, van creatieve schrijfopdrachten tot projectwerk. Oetang koppelt recente inzichten over denkvaardigheden (Sternberg, Bloom, Project Zero …) en vertaalt die naar de praktijk van de lagere school.

Dit traject bevat drie onderdelen: creatief denken, kritisch denken en analytisch denken. Na elke sessie pas je de inzichten en werkvormen toe in de klas. Zo implementeer je stap voor stap denkontwikkeling in je klaspraktijk en worden de leerlingen denkvaardiger, een stevige basis in het leerproces.
Onderdeel van uitdaging: Krachtige leerprocessen

Wat leer je

• leerprocessen met creatieve kansen opzetten;
• wat de kracht is van creatief denken voor leerlingen;
• creativiteitsontwikkeling bij kinderen stimuleren ongeacht het leergebied;
• creativiteitsprocessen aflezen en coaching interventies toepassen;
• voor Zill-scholen: situeren van creativiteit binnen Initiatief en Verantwoordelijkheid.

Docenten

Praktische informatie

Extra informatie

Het traject kan samengesteld worden uit volgende vorming:
• Creatief denken stimuleren bij kinderen

Traject
Meer info via info@tenz.be