Toezicht op de speelplaats

W at als het fout loopt?
Onderdeel van uitdaging: Zorgen voor welbevinden
Per persoon

• welke afspraken en speelprikkels werken om van de speelplaats/opvang een fijne en veilige plek te maken;
• pesten, plagen en ruziemaken van elkaar te onderscheiden;
• de dynamiek van de groep en rollen bij pesten te herkennen;
• technieken in te zetten om ruzie aan te pakken;
• signalen van een slachtoffer van pesten op te pikken;
• met een slachtoffer van pesten in gesprek te gaan en te steunen;
• met een pester in gesprek te gaan;
• informatie over ruzie of pesten door te spelen aan collega's van opvang en/of school.

Inleiding

Word je ingeschakeld bij het toezicht van kinderen op school of in de buitenschoolse opvang? Wil je leren hoe je het best reageert op een ruzie of conflict tussen kinderen? Vraag je je af hoe je een kind dat anderen pijn doet, lastig valt of pest het best aanpakt? Wil je een slachtoffer van pesten kunnen steunen? Zoek je naar afstemming met de andere opzichters en met de school? Deze en andere vragen worden tijdens deze training grondig verkend. Je leert niet alleen wat belangrijk is, maar je krijgt meteen ook de kans de belangrijkste tips en adviezen toe te passen in de praktijk

Wat leer je

• tussenkomen bij ruzie;
• bemiddelen en/of de kinderen laten bemiddelen;
• in gesprek gaan met een slachtoffer van pesten;
• in gesprek gaan met een pester en daardoor pesten helpen stoppen;
• hulp inroepen bij pestsituaties.

Wat kan je

• welke afspraken en speelprikkels werken om van de speelplaats/opvang een fijne en veilige plek te maken;
• pesten, plagen en ruziemaken van elkaar te onderscheiden;
• de dynamiek van de groep en rollen bij pesten te herkennen;
• technieken in te zetten om ruzie aan te pakken;
• signalen van een slachtoffer van pesten op te pikken;
• met een slachtoffer van pesten in gesprek te gaan en te steunen;
• met een pester in gesprek te gaan;
• informatie over ruzie of pesten door te spelen aan collega's van opvang en/of school.

Docenten

Boekentip

Praktische informatie

Voor wie

Iedereen actief in het lager onderwijs en buitenschoolse opvang

Voorkennis

Geen voorkennis gevraagd

Hoe kan je je verder verdiepen

• Vormingen aangeboden binnen het traject 'De warme school'.

Onderwijsniveau

Lager onderwijs

Locatie