Toezicht op de speelplaats

Wat als het fout loopt?
Word je ingeschakeld bij het toezicht van kinderen op school of in de buitenschoolse opvang? Wil je leren hoe je het best reageert op een ruzie of conflict tussen kinderen? Vraag je je af hoe je een kind dat anderen pijn doet, lastig valt of pest het best aanpakt? Wil je een slachtoffer van pesten kunnen steunen? Zoek je naar afstemming met de andere opzichters en met de school? Deze en andere vragen worden tijdens deze training grondig verkend.

Vertrekkend vanuit een brede kijk op het speelplaatsgebeuren, word je thuisgebracht in de kunst van positief toezicht doen. Daarna verkennen we samen hoe je best omgaat met storend, kwetsend en ander probleemgedrag. Elke deelnemer ontvangt een document met 10 tips en adviezen.
Deboutte Gie
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Schoolontwikkeling

Wat leer je

• pesten, plagen en ruzie maken van elkaar te onderscheiden;
• gesprekstechnische en andere technieken aanwenden om probleemgedrag aan te pakken;
• de eigenheid van openlijk en stiekem pestgedrag herkennen en weten hoe er op te reageren;
• afspraken maken tussen wie lesgeeft en wie toezicht houdt op de speelplaats.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Buitenschoolse opvang, Basisonderwijs, Lager onderwijs, Kleuteronderwijs

(Buitengewoon) basisonderwijs, Buitenschoolse kinderopvang

Extra informatie

Individugerichte vorming
Halve dag, 9u30 - 12u30: 20 oktober 2022 (Hasselt)

Teamgerichte vorming:
Meer info via info@tenz.be