Toezicht op de speelplaats

Wat als het fout loopt?
Word je ingeschakeld bij het toezicht van kinderen op school of in de buitenschoolse opvang? Wil je leren hoe je het best reageert op een ruzie of conflict tussen kinderen? Vraag je je af hoe je een kind dat anderen pijn doet, lastig valt of pest het best aanpakt? Wil je een slachtoffer van pesten kunnen steunen? Zoek je naar afstemming met de andere opzichters en met de school? Deze en andere vragen worden tijdens deze training grondig verkend. Je leert niet alleen wat belangrijk is, maar je krijgt meteen ook de kans de belangrijkste tips en adviezen toe te passen in de praktijk.
Deboutte Gie
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Welbevinden en leerlingenbegeleiding

Wat leer je

• pesten, plagen en ruzie maken van elkaar te onderscheiden;
• gesprekstechnische en andere technieken aanwenden om probleemgedrag aan te pakken;
• de eigenheid van openlijk en stiekem pestgedrag herkennen en weten hoe er op te reageren;
• afspraken maken tussen wie lesgeeft en wie toezicht houdt op de speelplaats.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Buitenschoolse opvang, Basisonderwijs, Lager onderwijs, Kleuteronderwijs

(Buitengewoon) basisonderwijs, Buitenschoolse kinderopvang

Extra informatie

Webinar:
Halve dag, 9u30 - 12u30

Teamgerichte vorming:
Meer info via info@tenz.be