Tenz-inspiratiedag: leescompetenties stimuleren

Hoe ondersteun je als leerkracht het begrijpend en genietend lezen van kinderen?

Uit tal van recente studies blijkt dat onze leescompetenties erop achteruit gaan. Nochtans is lezen niet weg te denken uit onze maatschappij. Ook op school draait alles om lezen: niet enkel het technisch decoderen van geschreven teksten, maar ook begrijpen wat er staat. Door te lezen leer je de wereld beter kennen: je leest om informatie te vergaren, om je te ontspannen en te genieten. Leerkrachten zijn in heel het leesproces een gids en een schakel: kinderen vaardigheden en strategieën aanleren en leiden naar een mooi en gevarieerd leesaanbod.

 

Op deze Tenz-inspiratiedag verdiep je je in de leerkrachtvaardigheden die het 
leesplezier en begrijpend lezen van leerlingen ondersteunen. Je krijgt
praktijkvoorbeelden hoe je echt kan sleutelen aan de leescompetenties van je 
leerlingen.

08u45-09u30: onthaal

09u30-10u45: Leesmotivatie in de klas door Elly Simoens

Leesmotivatie is een cruciale factor voor goed leren lezen. Hoe zorg je ervoor dat 
leerlingen met plezier lezen? Wat is een rijk boekenaanbod? Wat zijn do's en dont's
bij leesmotivatie? Hoe plan je dit in een overvol lessenrooster?

In deze workshop ontdek je hoe je leesplezier bevordert en hoe je dit aanpakt via verschillende actieve verwerkingsopdrachten. Daarnaast krijg je tips voor een kwalitatief boekenaanbod, het samenstellen van leesgroepjes en de samenwerking met externe partners en ouders.


10u45-11u05: pauze

11u05-12u30: Kennismaking met Close Reading - Inge Umans

Inzetten op begrijpend lezen is een must. Het is een noodzakelijke basisvaardigheid
om te kunnen studeren. Hoe zet je in op dieper tekstbegrip? Hoe kan je een 
belangrijke vaardigheid zoals begrijpend lezen efficiënt en boeiend aanpakken?

Close Reading biedt strategieën aan leerkrachten om teksten te doorgronden, ook al
zijn die complex. Hierbij is het cruciaal dat leerlingen de tekst verschillende keren 
herlezen telkens met een ander doel voor ogen. Deze sessie verkent belangrijke
basisprincipes van close reading en helpt je via praktijkvoorbeelden op weg om het 
anders aan te pakken.

12u30-14u00: Lunch


We bieden je een heerlijke lunch aan en de mogelijkheid om met elkaar in gesprek
te gaan.

Simoens Elly
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Vakdidactisch ontwerpen
Per persoon
Deze vorming is voorbij

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Basisonderwijs, Lager onderwijs, Kleuteronderwijs

Basisonderwijs

Hoe kan je je verder verdiepen

Werk aan verdiepend luisteren via prentenboeken
Help, ik begrijp jullie woorden niet
Hoe krijg ik mijn anderstalige en taalzwakke kleuters aan de praat
Close Reading: basis- en vervolgsessie (differentiatie)
Close Reading: werk aan leren leren in de derde graad
Hoe zorg je ervoor dat je leerlingen met plezier lezen
Kamishibai inzetten in de klas
Versterk technisch lezen
Werken aan woordenschat in het lager onderwijs
Maak AVI-lezen zinvol en leuk

Extra informatie

Breng een boek mee voor de leerlingen van je klas waar je zelf enthousiast over bent.

Op het einde van de Tenz-inspiratiedag bieden we je nog een lunch aan.