Tenz-inspiratiedag: (cyber)pesten stoppen, dat kàn

Nieuwe inzichten en ontwikkelingen als basis voor een betere praktijk.
Pesten en cyberpesten blijven een grote zorg. Leerlingen, klasgroepen, scholen en gezinnen lopen ertegenaan. Deze inspiratiedag is er op gericht om leerkrachten, directies, interne leerlingenbegeleiders, zorgcoördinatoren, scholenondersteuners, lerarenopleiders ... op weg te zetten naar een (nog) effectievere aanpak.
Nieuwe wetenschappelijke inzichten, bemoedigende praktijkverhalen, onderbouwde interventie- en begeleidingsmethodieken moedigen aan tot het versterken van de eigen schoolaanpak en praktijk.
Tenz geeft toponderzoekers, experten en praktijkdeskundigen het podium om al wie deelneemt op weg te zetten naar het versterken van de eigen schoolpraktijk, zowel in het basis- als in het secundair onderwijs.

Deze inspiratiedag wil een grensverleggende stapsteen zijn voor het Vlaams onderwijs, want samen kunnen we pesten en cyberpesten helpen terugdringen. Zo wordt elke school, elke klas en elke lesgroep een leerplek waarin kinderen en jongeren tot volle ontwikkeling komen.
Deboutte Gie
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Schoolontwikkeling
Per persoon
Schrijf je nu in
13 februari 2023
09u30 tot 16u30

Wat leer je

• inzicht krijgen in een schoolaanpak die het meest bijdraagt tot een veilig, warm en leerversterkend schoolklimaat;
• praktijkverhalen van scholen beluisteren om pesten en cyberpesten succesvol te bestrijden;
• wat je als leerkracht betekent en kunt doen om pestgedrag te helpen voorkomen;
• welke troeven je als leerkracht en leerlingenbegeleider/zorgleerkracht ter beschikking hebt om remediërend aan de slag te gaan;
• op welke organisaties en mensen je beroep kunt doen bij het uitwerken van een beleid om (cyber)pesten te helpen terugdringen.

Docenten

Boekentip

Pesten en cyberpesten in het onderwijs, G. Deboutte, Pelckmans - Sprekende harten, strijdende zwaarden. Moeilijk gedrag bij kinderen en jongeren, K. Van Lommel, Pelckmans

Praktische informatie

Voor wie

Secundair onderwijs, Basisonderwijs, Lager onderwijs, Kleuteronderwijs

(Buitengewoon) basisonderwijs

Extra informatie

Individugerichte vorming
Volledige dag, 9u30 - 16u30: 13 februari 2023 (Berchem)

Locatie

Datum: maandag 13 februari 2023, 09u30 tot 16u30
Locatie: Syntra / Borsbeeksebrug 32, 2600 Berchem