Teamteaching: alleen gaat het sneller, samen gaat het beter Inspiratiesessie teamteaching

Versterk je onderwijs door samenwerking.
Inspiratiesessie teamteaching
Basisonderwijs: 11 oktober 2022
Secundair onderwijs: 20 oktober 2022
Deze sessie zet in op het bieden van inspiratie: wat is teamteaching? Hoe kun je het vormgeven? Wat is de meerwaarde op leerling- en leerkrachtniveau? En vooral: hoe begin je eraan? Vervolgens gaan we samen aan het werk. De leerkrachten bespreken onderling wat zij zien als het doel van teamteaching en hoe ze dat willen vertalen naar de klaspraktijk. Op dat moment kun je rekenen op onze feedback en coaching, want er zijn verschillende manieren om samenwerkend les te geven. We zoeken dan een manier die goed voelt voor jullie school, leerlingen en visie. We leggen de nadruk op wat werkt en welke valkuilen je best vermijdt.

Deze workshop is voor iedere leerkracht, directeur of onderwijsondersteuner die aan teamteaching wil beginnen, maar graag inspiratie krijgt over hoe je dat het beste aanpakt, of voor elk team dat met teamteaching begonnen is en tegen een aantal hindernissen botst. We bekijken teamteaching heel breed als elke vorm van samenwerkend lesgeven, of het nu gaat over een sporadische samenwerking om vakoverstijgend een project op poten te zetten, of over een structureel samenwerkingsverband tussen verschillende leraars die een flex-werking aanbieden om leerstof te remediëren en verdiepen.
Dagelijks Leren
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Schoolontwikkeling

Wat leer je

• kennismaken met verschillende vormen van teamteaching;
• zicht krijgen op de voordelen en mogelijke valkuilen van deze aanpak;
• een transfer maken van deze organisatievorming in je eigen praktijk.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Secundair onderwijs, Lager onderwijs, Basisonderwijs

(Buitengewoon) lager onderwijs

Extra informatie

Individugerichte vorming
Basisonderwijs
Halve dag, 9u00 - 12u00: 11 oktober 2022 (Gent)
Secundair onderwijs:
Halve dag, 9u00 - 12u00: 20 oktober 2022 (Berchem)

Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be