Tasten om ontwikkeling te stimuleren

Leer kinderen begeleiden met het Instrumental Enrichment Tactile•programma van Feuerstein
Onderdeel van uitdaging: Leerlingen begeleiden
Per persoon

• hoe je kinderen kan begeleiden met het Instrumental Enrichment Tactileprogramma van Feuerstein waarin gebruik wordt gemaakt van tast, beweging en geluid.

Inleiding

Vroeger klommen kinderen in de bomen, was er ruimte om buiten te spelen en speelden ze in groepjes met leeftijdsgenoten in de omgeving van hun woonplaats. De wereld van de kinderen is veranderd. Beveiliging, grenzen en veel regels hebben het territorium van het jonge kind beperkt. Kinderen zijn nieuwsgierig en willen tijdens hun zoektocht dingen betasten en verplaatsen. Het spreekt voor zich dat voor al deze handelingen motorische vaardigheden noodzakelijk zijn, maar ook de ontwikkeling van spraak en het uiten van emoties vraagt hierom. In deze sessie vertrek je van 'het tasten' om de cognitieve ontwikkeling te stimuleren. Het gaat om het begeleiden van het proces. De motorische ontwikkeling heeft een grote invloed op de gehele ontwikkeling van een kind. De aangeboden materialen zijn ook geschikt om aan impulsief gedrag, aan een korte concentratieboog of aan visuele beperkingen te sleutelen. Het is belangrijk om in het oog te houden dat elk kind anders is en dat het volstrekt normaal is dat ieder kind zijn ontwikkeling op zijn eigen manier doorloopt. Wel kunnen grote(re) afwijkingen, die gedurende de leerprocessen aan bod komen, een reden zijn om een verklaring te zoeken bij een deskundige in het veld.

Wat leer je

• volgen wat er zich in het hoofd van een jong kind afspeelt tijdens het voelen;
• beter waarnemen op de tast en deze informatie verwoorden om systematisch te werken;
• je beter verplaatsen in het jonge kind (M•decreet, visueel beperkt functioneren) om samen in een andere leerstijl informatie te verzamelen, te verwerken en weer te geven.

Wat kan je

• hoe je kinderen kan begeleiden met het Instrumental Enrichment Tactileprogramma van Feuerstein waarin gebruik wordt gemaakt van tast, beweging en geluid.

Docenten

Boekentip

Praktische informatie

Voor wie

Iedereen actief in kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang (kleuters) en het kleuteronderwijs

Voorkennis

Geen voorkennis gevraagd

Hoe kan je je verder verdiepen

• Ons verhaal: zin in graag zien
• Denkvaardigheden bewust stimuleren
• Ontwikkeling stimuleren door kansrijke spellen
• Hoe babbel•de•babbel je over je denken

Onderwijsniveau

Lager onderwijs

Locatie