Taalvaardigheid stimuleren via klasgesprekken

Het begint altijd met praten.

Een babbeltje na het weekend, het gebeurt wel vaker. Iemand vertelt over zijn nieuwe jas en een ander kind vertelt over een verjaardagsfeest in een binnenspeeltuin. Daarna stopt het gesprek, want er is ook nog rekenen en taal. En... en... en. En toch kan er meer.

Als je klasgesprekken inbouwt in je werking, investeer je in praten met elkaar en luisteren naar elkaar. Je leert kinderen conflicten oplossen en afspraken maken. Voorstellen doen en pluimen geven. Je koppelt er klastaken aan en je maakt de link met je leerinhouden. Doelen die je anders aanvinkt na een les, ga je zo ‘uit het leven’ bereiken: een breed gamma aan doelen, zowel naar taalvaardigheid, wereldoriëntatie als naar sociaal-emotionele ontwikkeling. Geloof me, je ziet je leerlingen groeien! Je krijgt concrete tips en materialen om in de klas aan de slag te gaan. We focussen zowel op het klassikale kringgesprek als op het individuele contact met een leerling. Want het begint altijd met praten …

Beyens Sarah
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Vakdidactisch ontwerpen

Wat leer je

• hoe je kinderen door middel van diverse werkvormen actief in een gesprek kunt betrekken;
• hoe je een klasgesprek kunt begeleiden met divers ingangspunten;
• hoe je een beter contact met een leerling aanpakt in de praktijk.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Basisonderwijs, Lager onderwijs

Lager onderwijs