Taal stimuleren tijdens dagelijkse routines

Waardevolle momenten in het taal - & ontwikkelingsproces van peuters en kleuters.

Veel van de klastijd gaat bij de kleintjes naar dagdagelijkse routines zoals toiletbezoek, koek – en drankmoment, jassen aan en uit en dat vind je weinig ‘productief‘?
Toch kaderen deze routines binnen de ontwikkeling van jonge kinderen en leggen ze het fundament voor hun schoolloopbaan.
We reflecteren over verschillende routines en verdiepen ons in het taalverwervingsproces.
Door vele praktijkvoorbeelden & materialen zie je mogelijkheden om van deze momenten krachtige taalleermomenten, uitdagende thema’s en activiteiten te maken.
Bouwstenen voor een switch en weg met de frustratie !

Verbeken Greet
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Vakspecifiek ontwerpen
Per persoon
Deze vorming is voorbij

Wat leer je

• hoe het taalverwervingsproces verloopt;
• het taalontwikkelingsproces beter stimuleren en begeleiden;
• routines zien als rijke taalkansen;
• met de aangeboden voorbeelden en bronnenboeken je kennis verdiepen en praktisch toepassen.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Zorg in en rond de school, Buitenschoolse opvang, Basisonderwijs, Kleuteronderwijs

Buitengewoon basisonderwijs

Extra informatie

dagdeel