Taal leren door taal te gebruiken

Een haalbare kaart voor jouw leerlingen! Laat de leerlingen Frans leren door Frans te spreken. : onderwijsvernieuwing

We zijn genoodzaakt om deze vorming te annuleren door gezondheidsproblemen van de docent. Onze excuses hiervoor.

Hoe kan je de leerlingen het Frans aanleren? Door in het Frans te oefenen. Door hen zoveel mogelijk te laten spreken. Maar hoe stimuleer de je spreekdurf van de leerlingen? Hoe zorg je er als leerkracht voor dat de leerlingen zoveel mogelijk Frans spreken tijdens de les? Wil je technieken aanleren om jouw handboek (inter)actiever te gebruiken en zo de leerlingen mondeling veel vaker aan bod te laten komen? Dan is deze vorming zeker iets voor jou!

Samen gaan we actief aan de slag met jouw handboek. Hoe zorg je er als leerkracht voor dat jouw leerlingen de te kunnen leerstof actief onder de knie krijgen en dit op een aangename manier? Hoe breng je de leerstof Frans duidelijk en gestructureerd over naar de leerlingen?

We ontwikkelen materiaal vanuit ons eigen handboek waarmee we de leerlingen stimuleren om Frans te spreken. We delen ideeën en oefenen samen met ons nieuw materiaal.
Na deze workshop heb je (ver)nieuw(d) materiaal ontwikkeld, heb je heel wat ideeën opgedaan, maak je jouw leerlingen enthousiast voor het vak en betrek je hen actiever en mondeling bij het lesgebeuren.

Dag 1
Tijdens de eerste dag geeft de trainer kort uitleg wat je van de vorming mag verwachten en luistert ze naar je noden. Leerlingen hebben het moeilijk om in het Frans vragen aan de leerkracht te stellen en zich uit te drukken in het Frans. De trainer toont je (en je oefent daar samen op) hoe je leerlingen kan stimuleren Frans te spreken. Je leert ook technieken om actiever met de leerstof en het handboek om te gaan.

Dag 2
Je hebt tijdens de eerste dag een paar technieken geleerd om je leerlingen actief met de taal te leren omgaan. Tijdens de tweede dag ga je samen met andere leerkrachten actief aan de slag met je eigen handboek. Je herwerkt bestaande oefeningen uit jouw handboek tot oefeningen waar actief en mondeling mee gewerkt wordt. Je deelt tijdens deze dag veel ideeën en materiaal met andere deelnemers. Je krijgt van de trainer bovendien een paar kant-en-klare ideeën/oefeningen mee naar huis.

Dag 3
Je gaat zelf actief aan de slag met jouw nieuw gemaakte materiaal en/of je werkt nog extra materiaal uit.

Daems Céline
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Vakdidactisch ontwerpen
Per persoon
Deze vorming is voorbij

Wat leer je

• leer je hoe je jouw (bestaande) lessen en handboek actiever kan gebruiken;
• deel je nieuwe ideeën, lessen en oefeningen met elkaar;
• ga je naar huis met vernieuwd activerend materiaal om direct te gebruiken in de klas.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Secundair onderwijs

leerkrachten Frans, eerste graad B-stroom

Extra informatie

Breng altijd je eigen handboek/cursus mee.
Het kan zijn dat je thuis iets moet voorbereiden of afwerken.