Stimuleren om nog beter te groeien

Verken de talentenlijn

Kleuters met ontwikkelingsvoorsprong hebben de behoefte om geprikkeld te worden op maat. Uitdagen binnen de zone van naaste ontwikkeling blijkt niet zo eenvoudig in de kleuterklas: moet je dan grijpen naar leerstof van het eerste leerjaar of kan het anders? Het kan anders en beter, met uitdagend spelmateriaal en -vormen op maat. Je leert groei stimuleren op een evenwichtige manier, dus niet enkel de cognitieve ontwikkeling, ook de sociale vaardigheden, het doorzettingsvermogen en het durven aangaan van uitdagingen. Je oefent coachingsvaardigheden om met deze kleuters aan de slag te gaan.

Onderdeel van uitdaging: Leerlingen begeleiden
Per persoon
Deze vorming is voorbij

Wat leer je

• ontwikkelingsvoorsprong herkennen en beter inschatten;
• onderpresteren herkennen;
• werken met diverse werkvormen aanvullend op het gebruikelijke aanbod.

Wat kan je

• ontwikkelingsvoorsprong herkennen;
• onderpresteren preventief aanpakken;
• kinderen op maat in hun leergierigheid prikkelen.

Praktische informatie

Voor wie

Basisonderwijs

Iedereen actief in het kleuteronderwijs en eerste graad lager onderwijs

Voorkennis

Geen voorkennis gevraagd

Extra informatie

Theorie gekoppeld aan praktijk, met beeld- en casusmateriaal