Stimuleer veerkracht bij jonge kinderen

Socio-emotionele vaardigheden ontwikkelen in de klas.

Hoe stimuleren we kleuters in hun veerkracht en weerbaarheidsontwikkeling? Op welke manier ontwikkelen kleuters hun probleemoplossend vermogen? Hoe verhogen we het veiligheidsgevoel in onze kleuterklas? We zoemen in op de emotionele en sociale ontwikkeling van kleuters en integreren inzichten en tools al spelenderwijs in de kleuterklas.

Leenaerts Ilse
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Leerlingen begeleiden

Wat leer je

• inzicht krijgen in de emotionele en sociale ontwikkeling van kleuters vanuit psychologisch, biologisch en neurologisch standpunt;
• inzicht krijgen en tools inzetten o.a. in het aanleren van emotieregulatie en probleemoplossend vermogen ter bevordering van de weerbaarheidsontwikkeling bij kleuters;
• een veilig klasklimaat stimuleren om zo de basis te leggen voor de ontwikkeling van sociale vaardigheden bij kleuters.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Zorg in en rond de school, Buitenschoolse opvang, Basisonderwijs, Lager onderwijs, Kleuteronderwijs

Lager onderwijs: eerste graad