Stimuleer teamwerking binnen je school

Als een team (beter) leert samen-werken, wordt plots vanalles mogelijk

De meeste schoolteams bestaan uit gedreven, geëngageerde leerkrachten en collega’s. Wanneer er binnen de school op een positieve en verbindende manier in en aan het team gewerkt wordt, kan dat ‘vuurwerk’ geven. Hoe kunnen we vanuit deze aannames groeien naar een krachtig(er) en positief team? Hoe kunnen we SAMEN de SCHOOL sterker en beter MAKEN?

 

Dompel je team met deze vorming onder in een bad van inzichten en praktische oefeningen. Het resultaat: leerkrachten die vanuit hun passie elkaar vinden en versterken. 

Mertens Pieter
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Samen school maken

Wat leer je

• inzichten over de werking van groepen en van teams;
• het belang van samen-werking in schoolverband (o.a. Preventiepiramide van J. Declerck);
• met collega’s tot zinvolle en diepgaande gesprekken te komen (o.a. vanuit de principes van Verbindend Communiceren en Deep Democracy);
• hoe je deze manier van spreken en werken als team kunt bestendigen in de dagelijkse werking van je school.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Secundair onderwijs, Basisonderwijs, Lager onderwijs, Kleuteronderwijs

(Buitengewoon) basisonderwijs, (Buitengewoon) secundair onderwijs

Extra informatie

Dag 1
Tijdens deze dag gaan we via de principes van Verbindend Communiceren en Deep Democracy met elkaar in gesprek. We staan stil bij de werking van teams. We houden ons eigen team een spiegel voor en zoeken naar hoe ons team er 'anders' uit zou kunnen zien. We gaan op zoek naar wat we nodig hebben om te evolueren naar dat 'anders en beter'. Het team krijgt handvaten aangereikt om gemakkelijker te komen tot 'samen school maken'. Dit alles wordt op een veilige en verbindende manier aangebracht, theorie en praktijk worden met elkaar verweven en teamleden krijgen voortdurend de kans om samen te zoeken naar manieren om het team in haar kracht te zetten.

Dag 2
De tweede dag gebruiken we om te zoeken naar verduurzaming. Hoe kunnen we de inzichten uit de eerste dag bestendigen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het verbindend werken in team een (nieuwe) cultuur wordt? Hoe kunnen we blijvend ons team in z'n kracht zetten? Want als een team er blijvend in slaagt om samen te werken, wordt plots vanalles mogelijk.