Stimuleer teamwerking binnen je school

Als een team (beter) leert samen-werken, wordt plots vanalles mogelijk

Schoolteams bestaan uit gedreven, geëngageerde leerkrachten en collega’s. Wanneer er binnen de school op een positieve en verbindende manier in en aan het team gewerkt wordt, versterk je het welbevinden van de collega’s en werk je toe naar een klimaat waarin groei en ontwikkeling mogelijk is.


In de vorming sta je stil bij de verwachtingen en de bestaansreden van een schoolteam. Een kader verduidelijkt de inzichten in de groepsdynamiek van teams. Op basis daarvan houdt je je eigen team een spiegel voor en ga je op zoek naar wat je nodig hebt om verder samenwerken te optimaliseren. 


Dit alles komt op een veilige en verbindende manier aan bod. Theorie en praktijk worden met elkaar verweven. Want … als een team er blijvend in slaagt om samen te werken, wordt plots alles mogelijk.

Mertens Pieter
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Schoolontwikkeling

Wat leer je

• inzichten verwerven over de werking van groepen en van teams;
• een aantal principes van verbindende communicatie hanteren;
• dimensies verkennen die het leefklimaat bepalen;
• hoe je deze manier van spreken en werken als team kunt bestendigen in de dagelijkse werking van je school ( intervisie).

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Secundair onderwijs, Basisonderwijs, Lager onderwijs, Kleuteronderwijs

(Buitengewoon) basisonderwijs, (Buitengewoon) secundair onderwijs

Extra informatie

Teamgerichte vorming:
Meer info via info@tenz.be