Stimuleer eigenaarschap: van aanhangwagen tot zelfrijdende wagen

Maak het leren zichtbaar over meerdere jaren heen.

Maak een meerjarenplan om het leren zichtbaar te maken voor elke leerling. Binnen het meerjarenplan zijn verschillende vormings- en coachingsmomenten opgenomen. We besteden aandacht aan de belangrijke inzichten uit het werk van John Hattie en leren je hoe je deze in je praktijk kan toepassen. Deze inzichten gaan over:
• de zichtbaar lerende leerling: hoe kan je het leren van je leerling in beeld brengen en hoe betrek je je leerlingen bij wat ze gaan leren;
• feedback: feedback is effectief als ze informatie bevat over de volgende stappen die een leerling kan zetten;
• het verzamelen van bewijs: welke data zijn belangrijk om te verzamelen en hoe analyseer je deze gegevens? Is er leerwinst?;
• de geïnspireerde bevlogen leraar: met welke middelen kan je je onderwijs versterken en leren zichtbaar maken in je klas;
• het opmaken van een plan om vervolgacties mogelijk te maken op je school.

Interesse? We starten met een vorming voor alle betrokkenen over de zichtbaar lerende leerling en maken dan samen een plan op.

Coppens Lieven
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Samen school maken

Docenten

Boekentip

Leren zichtbaar maken, J. Hattie, Abimo en Bazalt - Leren zichtbaar maken met de kennis over hoe wij leren, J. Hattie, Abimo en Bazalt - De impact van leren zichtbaar maken, J. Hattie, Abimo en Bazalt

Praktische informatie

Voor wie

Zorg in en rond de school, Secundair onderwijs, Basisonderwijs, Kleuteronderwijs

(Buitengewoon) basisonderwijs - (Buitengewoon) secundair onderwijs - Zorg in en rond de school