Spreek met leerlingen over psychische problemen

Een preventieve aanpak om het welbevinden van leerlingen te bevorderen
1 op 4 mensen geeft aan dat ze zich niet goed voelen in hun vel. Psychische problemen hebben een grote impact, ook op naasten. Als ouders mentaal worstelen, heeft dat gevolgen voor de kinderen en ook leerlingen ondervinden psychische moeilijkheden. Vroeg of laat word je ermee geconfronteerd in de klas. Maar wat weten we precies over ‘psychische problemen’? Waar komen ze vandaan? Welke biologische, psychologische en sociale factoren spelen een rol? Hoe worden psychiatrische diagnoses gegeven? En welke impact heeft die diagnose?

In deze nascholing staan we stil bij alles wat we weten en nog niet weten over psychische problemen. We onderzoeken in welke mate onze ‘kennis’ over psychische aandoeningen ook een invloed heeft op onze aanpak van kinderen die ermee geconfronteerd worden. Praten wordt aangeraden als oplossing, maar hoe praat je met kinderen en jongeren hierover? Hoe kunnen we preventief openheid creëren zodat leerlingen hier ook durven over spreken?
We stellen een methodiek aan je voor die vertrekt van een dergelijke preventieve aanpak, op kindermaat vanaf 10 jaar.
Froyen Brenda
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Welbevinden en leerlingenbegeleiding
Per persoon
Geen vorming gepland

Wat leer je

• hoe je met kinderen kunt praten over psychische problemen;
• hoe je psychische problemen op kindermaat kunt uitleggen;
• wat je zelf weet én niet weet over psychische aandoeningen;
• hoe je eigen ‘kennis’ je aanpak mogelijks mee bepaalt;
• wat de mogelijke impact is van diagnoses;
• hoe je zelf omgaat met ‘stigma’ rond psychische problemen.

Docenten

Boekentip

Pssst! Het grote weetjes en niet-weetjes boek over psychische … euh … je weet wel, B. Froyen & T. Schoonooghe, Borgerhoff&Lamberigts (met bijhorend lessenpakket)

Praktische informatie

Voor wie

Secundair onderwijs, Basisonderwijs, Lager onderwijs

Lager onderwijs: derde graad, Secundair onderwijs: eerste en tweede graad

Hoe kan je je verder verdiepen

Coaching en begeleiding in de klas met ‘methodiek van de kookpot’.
Terugkoppeling in de vorm van supervisie.

Extra informatie

Individugerichte vorming:
Halve dag, 9u30 - 12u30

Webinar:
Halve dag, 14u00 - 17u00

Teamgerichte vorming:
Meer info via info@tenz.be