Sociale vaardigheden en ZILL

De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen Zillig stimuleren, ook als het moeilijk gaat.

De nieuwe eindtermen dagen elke school uit om kinderen op sociaal-emotioneel vlak tot volle ontwikkeling te brengen. Vooral bij moeilijk en storend gedrag is dit een hele opgave. Katholieke basisscholen hanteren het Zill-kader bij hun zoektocht naar antwoorden.

Deze teamgerichte vorming zet schoolteams op weg naar het creëren van samenhang tussen
- het pedagogisch DNA van de school: wat kenmerkt onze pedagogische visie en aanpak?;
- de Zill-doelen: zorgen dat kinderen met volle goesting leren en leven op school;
- de aanpak van moeilijk en/of storend gedrag van kinderen en klasgroepen.

Deze training doet schoolteams stilstaan bij hun eigen pedagogisch project en brengt het Zill-kader dichtbij. Korte werkmomenten en inspirerende voorbeelden geven elk team de kans om de eigen schoolpraktijk te bevragen en aan te scherpen. Dit gebeurt telkens vanuit een (school)breed perspectief en vanuit het vertrouwen dat elk kind wil en kan groeien. De vorming is geslaagd als het team de keuze maakt om de eigen visie en aanpak nadien te versterken.

Deboutte Gie
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Leerlingen begeleiden

Wat leer je

• hun eigen pedagogisch project kernachtig omschrijven en expliciteren wanneer en in welk opzicht het zich moeilijk in praktijk laat brengen;
• samen reflecteren op de eigen visie en praktijk m.b.t. het bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen, ook kinderen die slecht in hun vel zitten en/of storend gedrag vertonen.;
• een schoolbreed en Zill-eigen antwoord ontwikkelen op moeilijk en storend gedrag van kinderen;
• denkkaders en methodieken kennen die de eigen praktijk aanvullen en versterken.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Basisonderwijs

Zill-scholen

Voorkennis

Vertrouwdheid met Zill