Sociaal (v)aardig

Ga succesvol aan de slag met sociale vaardigheden van jezelf en je leerlingen.

Succesvol onderwijs staat of valt met de kwaliteit van de omgang tussen de kinderen en de leerkracht. Je concrete omgang met de klas en de interacties met en tussen de kinderen zijn het vertrekpunt voor deze praktijkgerichte vormingen. De vele oefeningen maken de theoretische inzichten levendig. Zowel jij als de kinderen staan centraal.

Je wordt op weg gezet om je eigen leerkrachtstijl en omgang met de groep te bevragen en te versterken; een training vol input, uitwisseling, reflectie en oefening. De aangeleerde inzichten en interventies beogen fijne klascontacten en een positieve groepsdynamiek. Ze dagen jouw leerlingen uit tot inzicht, verantwoordelijkheid en verbinding en versterken hun sociale vaardigheden.

Dag 1
Je staat stil bij jouw leerkrachthouding en -stijl. Vanuit de vraag 'wie wil ik zijn voor mijn leerlingen?' verkennen we hoe je werkwijze hier al dan niet toe bijdraagt. Je maakt verbinding met jezelf om op die manier verbinding te maken met je klasgroep. Door een rolmodel te zijn voor je groep, vergroot je de kans op een aangenaam klasklimaat.

Dag 2
Je bekwaamt je in het omgaan met jouw klasgroep(en). Je wordt ook hier zowel theoretisch als methodisch (bijvoorbeeld via groepsactiviteiten) op weg gezet om het groepsproces van je klas(sen) meteen goed in handen te nemen. Een sterke en goede start vergroot de kans op een fijn en succesvol schooljaar.

Vergauwen Katrien
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Leerlingen begeleiden
Per persoon
Deze vorming is voorbij

Wat leer je

• op een constructieve manier stilstaan bij jouw klas- en schoolpraktijk;
• zowel theoretisch als methodisch houvast krijgen om jouw manier van omgaan met leerlingen en (de) klasgroep(en) te versterken;
• hoe je jouw leerlingen, inclusief degenen die het iets moeilijker hebben, gepast uitdaagt en ondersteunt om hun sociale vaardigheden aan te scherpen;
• het eigen handelen doelbewust controleren, aanpassen en veranderen voor een positievere groepsdynamiek.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Zorg in en rond de school, Basisonderwijs

(Buitengewoon) basisonderwijs - Zorg in en rond de school