Snoezelen en zintuiglijke activering

Ervaar de eigenheid van het snoezelen.
Onderdeel van uitdaging: Zorgen voor welbevinden
Per persoon

• de eigenheid van het snoezelen ontdekken;
• hoe je met kosteloos materiaal zelf een voorwerp kan maken dat uitnodigt tot exploratie;
• de meerwaarde kennen van sfeer scheppen en selectief zintuiglijke prikkels aanbieden.

Inleiding

Snoezelen komt van 'snuffelen' en 'doezelen'. Snuffelen verwijst naar 'onderzoeken' en 'experimenteren', doezelen naar 'rustig genieten'. Snoezelen is een methode van warme, selectieve zintuiglijke activering. Het kan gebeuren in de snoezelruimte, -klas, -tuin, -tent of in een tijdelijk project. Het zintuiglijk activeren gebeurt met behulp van een snoezelmat, -koffer of -handtas. In deze vorming analyseer je de definitie en onderstreep je het belang van het selectief aanbieden van zintuiglijke prikkels in een sfeervolle omgeving. Je krijgt zelfgemaakte snoezelvoorwerpen te zien. Deze eerste sessie geeft heel wat aanknopingspunten om zelf met snoezelen te starten of je eigen snoezelactiviteiten verder uit te breiden.

Wat leer je

• een voorwerp uitdenken dat kinderen aanzet om te kijken, te voelen e.d.;
• in een ruimte een rustige sfeer creëren;
• aan de slag met snoezelpraktijken in je eigen school, kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang.

Wat kan je

• de eigenheid van het snoezelen ontdekken;
• hoe je met kosteloos materiaal zelf een voorwerp kan maken dat uitnodigt tot exploratie;
• de meerwaarde kennen van sfeer scheppen en selectief zintuiglijke prikkels aanbieden.

Docenten

Boekentip

Praktische informatie

Voor wie

Iedereen actief in kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang (kleuters) en basisonderwijs

Voorkennis

Geen voorkennis gevraagd

Hoe kan je je verder verdiepen

Onderwijsniveau

Lager onderwijs

Locatie