Slimme spellen

Activeer het actief denkproces van kinderen via spellen
Spelen is de basis van de denkontwikkeling: al spelend komt het kind tot actie en interactie, wordt het aangezet tot exploratie en nieuwsgierigheid, wordt zijn verbeelding geprikkeld, ontdekt het kind wat woorden betekenen en geniet het van het contact met leeftijdsgenoten of volwassenen.

Dat is dan ook het ideale moment om het kind te stimuleren in zijn totale ontwikkeling. Als leerkracht kun je hier op inspelen door doelbewust spellen te kiezen om basisconcepten aan te leren of verder te ontwikkelen. Je versterkt de gekozen concepten en de verworven woordenschat door ze te plaatsen in een bredere context van het dagelijks leven van het kind. Daardoor geef je kinderen de kans om te leren hoe ze hun denkstappen kunnen verduidelijken en verwoorden, noodzakelijke stappen om nadien zelfstandig aan de slag te kunnen. Ook anderstalige leerlingen kunnen daar baat bij hebben. We nemen ruim de tijd om in te zoomen op denkspellen: 
• wat begrijpen we onder denkspellen? 
• zijn ze didactisch onderbouwd? 
• wie heeft er baat bij? 
• hoe kan ik de impact ervan nagaan? Zijn er gradaties ? 
• kan ik variëren?
• welke criteria hanteer ik om een didactisch verantwoord spel te kiezen?
Neetens Ann
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Krachtige leerprocessen

Wat leer je

• de kinderen aanzetten tot actieve deelname aan een denkproces: “ik denk dat ...”; “ik zie dat...”;
• het ontwikkelen van leerstrategieën en de metacognitie;
• uitbreiding van woordenschat, o.a. rekenkundige basisconcepten, ruimtelijke begrippen, relativerende begrippen;
• socio-emotionele vaardigheden: rekening houden met anderen, spreekdurf, omgaan met falen en met winnen, eigenwaarde versterken, begeleid zelfstandig leren werken;
• geloven in veranderbaarheid.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Basisonderwijs, Lager onderwijs, Kleuteronderwijs

(Buitengewoon) basisonderwijs

Extra informatie

Individugerichte vorming:
Volledige dag, 9u30 - 16u30: 25 november 2022 (Berchem)

Teamgerichte vorming:
Meer info via info@tenz.be

Breng gerust een denkspel mee naar keuze.