Sleutelen aan visieontwikkeling voor je school

Samenwerken met het team aan een gedragen (pedagogische) visie op leren en onderwijs
Elke school werkt vanuit een gedragen pedagogische visie, het vertrekpunt van waaruit je keuzes maakt in de manier waarop je je onderwijs vorm geeft. Is je pedagogische visie nog up-to-date? Is het team bewust van de krachtlijnen van de visie en draagt ze die met enthousiasme uit? Kunnen leerkrachten de visie verbinden aan het leerplan en hun dagelijkse praktijk?

Door na te denken over en samen te werken aan een pedagogische visie kun je toekomstgerichte keuzes maken en zorg je ervoor dat de neuzen in dezelfde richting staan. Je legt accenten op kwaliteitsvol onderwijs en geeft je school een gezicht. 
In dit proces formuleer je de sterktes voor je school en zoek je naar manieren om dit zichtbaar te maken. 
Dit proces verloopt in verschillende stappen. Een procesbegeleider begeleidt dit proces door middel van diverse concrete denkoefeningen. Dat resulteert in een kernachtige pedagogische visie.
Onderdeel van uitdaging: Schoolontwikkeling

Wat leer je

• gericht nadenken over wat kwaliteitsvol onderwijs betekent voor jouw school;
• een visie ontwikkelen en kernachtig formuleren en die zichtbaar maken;
• eigen accenten leggen in de schoolwerking en die als team uitdragen.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Secundair onderwijs, Basisonderwijs, Lager onderwijs, Kleuteronderwijs

(Buitengewoon) basisonderwijs, (Buitengewoon) secundair onderwijs

Extra informatie

Teamgerichte vorming:
Meer info via info@tenz.be