Sensorisch Profiel opmaken vanuit observatie en vragenlijst

Klasprikkels van leerling in kaart brengen om positief gedrag en werkhouding te stimuleren.

Vanuit de basisvorming ‘over-en onderprikkeling’ gebruiken we naast observatie ook gestandaardiseerde vragenlijsten om het in kaart brengen van de sensorische prikkelverwerkingsmogelijkheden van een leerling én het effect hiervan op het functioneren in de klas. De prikkelverwerking biedt kansen en kwetsbaarheden op vlak van de zintuigen, gedrag, beweging, alertheid, motivatie en aandacht. We werken vanuit een casusvoorbeeld.

van Dyck Karen
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Leerprocessen versterken
Per persoon
Deze vorming is voorbij

Wat leer je

• het niveau van responsiviteit (hypo- en hyperresponsief) in kaart brengen op sensorische situaties in de klas en omgeving;
• het effect hiervan op gedrag, resultaten, lichaam, motivatie, aandacht en alertheid te kunnen beschrijven;
• zintuiglijke ervaringen, compenserende sensorische en cognitieve strategieën vertalen naar de klascontext en omgeving;
• interventies plannen samen met de leerkracht, ondersteuner en/of externe therapeuten.

Docenten

Praktische informatie

Voorkennis

Het volgen van de vorming over- en onderprikkeling is basis voor de vorming 'Sensorisch profiel'.

Extra informatie

Anderhalve dag in totaal