Seminarie Personenbelasting 2018 (Antwerpen)

In deze opleiding worden op een praktijkgerichte manier (vak per vak) alle wijzigingen in de aangifte van de personenbelasting voor het aanslagjaar 2018 toegelicht.

Als fiscale professional dien je de steeds snellere veranderingen in de wetgeving en de interpretaties van de rechtspraak succesvol te vertalen naar je praktijk.
De vorming Personenbelasting helpt je om deze doelstellingen te realiseren door vak per vak alle wijzigingen in de aangifte van de personenbelasting voor het aanslagjaar 2018 toe te lichten.

Onderdeel van uitdaging: Eigen skills aanscherpen
Per persoon
Deze vorming is voorbij

Wat leer je

In deze opleiding worden op een praktijkgerichte manier (vak per vak) alle wijzigingen in de aangifte van de personenbelasting voor het aanslagjaar 2018 toegelicht:
• Wijzigingen gezinsfiscaliteit: extra voordeel voor ‘alleenwonende’ met kind ten laste en een beperkt inkomen, vrijstelling nettobestaansmiddelen van de ‘student-ondernemer’, buitenlands inkomen in combinatie met kinderen ten laste, fiscale co-ouderschapsregeling …
• Woonfiscaliteit – leningen in 2017: geïntegreerde Vlaamse woonbonus, de ‘Chèque Habitat’, de afschaffing van alle Brusselse voordelen en de federale voordelen voor 2e, 3e … woning.
• Roerend goed fiscaliteit: hogere tarieven, halvering van bestaande vrijstellingen (intresten) en nieuwe vrijstellingskorven (dividenden), de effectentaks …
• Pensioenen: wijziging van de berekening van de belastingvermindering voor pensioenen, afkopen van studiejaren.
• Mobiliteit: fietsen, speed pedelecs, bedrijfswagens, ‘valse’ hybrides …
• Inkomsten uit de deeleconomie, flexi-jobs ...
Ook aan de maatregelen Zomerakkoord (aj. 2019) en maatregelen Taxshift (aj. 2019) wordt de nodige aandacht besteed.

Wat kan je

• Wijzigingen gezinsfiscaliteit: extra voordeel voor ‘alleenwonende’ met kind ten laste en een beperkt inkomen, vrijstelling nettobestaansmiddelen van de ‘student-ondernemer’, buitenlands inkomen in combinatie met kinderen ten laste, fiscale co-ouderschapsregeling …
• Woonfiscaliteit – leningen in 2017: geïntegreerde Vlaamse woonbonus, de ‘Chèque Habitat’, de afschaffing van alle Brusselse voordelen en de federale voordelen voor 2e, 3e … woning.
• Roerend goed fiscaliteit: hogere tarieven, halvering van bestaande vrijstellingen (intresten) en nieuwe vrijstellingskorven (dividenden), de effectentaks …
• Pensioenen: wijziging van de berekening van de belastingvermindering voor pensioenen, afkopen van studiejaren.
• Mobiliteit: fietsen, speed pedelecs, bedrijfswagens, ‘valse’ hybrides …
• Inkomsten uit de deeleconomie, flexi-jobs ...
Ook aan de maatregelen Zomerakkoord (aj. 2019) en maatregelen Taxshift (aj. 2019) wordt de nodige aandacht besteed.

• prijs exl. btw, incl. een exemplaar van de Belastinggids 2018 en het zakboekje Fiscus op zak 2018.
• Deze opleiding komt in aanmerking voor de subsidie KMO-portefeuille waardoor je tot 40% kunt besparen. Meer info vind je op: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille

Boekentip

Belastinggids + Fiscus op zak 2018 (Pelckmans Pro, +/-832 p., 978-94-6337-133-9)

Praktische informatie

Voor wie

Boekhouders, accountants, fiscalisten … en geïnteresseerden

Voorkennis

Deze opleiding is geschikt voor deelnemers zonder of met een (summiere) fiscale voorkennis.