Schrijfproblemen en schrijfmotoriek

Leer oplossingsgericht handelen bij schrijfmotorische vaardigheden

Het schrijfproduct kan door verschillende oorzaken (motorisch, cognitief of gedragsmatig) beïnvloed worden en schrijfproblemen veroorzaken. Kinderen met ontwikkelingsstoornissen ondervinden onvoldoende aanpassingen in hun schrijfproces. Zowel bij kleuters als bij lagereschoolkinderen worden basisvaardigheden aangeboden om vooral het schrijfproduct te verbeteren en wordt er vastgehouden aan de te hanteren schrijfmethode van de school. Tijdens deze vorming wordt aandacht besteed aan de verschillende oorzaken en ontwikkelingsstoornissen en hun meest voorkomende schrijfproblemen. Hieraan worden de verschillende manieren van aanpak en het stimuleren van het schrijfproces gekoppeld. Er is ruimte voor het uitwerken van een casus. Deelnemers worden 2 weken voor de vorming uitgenodigd om een filmpje, schrijfproduct en anamnese door te sturen zodat dit verwerkt kan worden in de vormingsdag. De lesgever neemt vooraf contact op met de betrokken deelnemer.

van Dyck Karen
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Leerlingen begeleiden
Per persoon
Deze vorming is voorbij

Wat leer je

• functioneel gericht werken vanuit de fijne motoriek aan het schrijfproces binnen je werkcontext;
• schrijfgerichte vragenlijsten, belevingsvragenlijsten en andere belangrijke kindgerichte aspecten binnen het schrijfproces gerichter observeren en implementeren;
• 'begeleiding op maat' stapsgewijs inzetten;
• verschillende schrijfmaterialen kritisch hanteren;
• doelgerichter hulpmiddelen gebruiken bij het schrijfproces.

Wat kan je

• procesmatig te denken en te kijken in plaats van productgericht;
• rekening te houden met de problematiek en de kenmerken van de schrijfmoeilijkheden van het individuele kind;
• zicht krijgen op het oplossingsgerichte handelen bij schrijfmotorische vaardigheden;
• zicht krijgen op de schrijfmotorische ontwikkeling binnen het zorgcontinuüm;
• inzicht krijgen in de specifieke schrijfmoeilijkheden, oorzaken en gevolgen binnen elke ontwikkelingsstoornis;
• stilstaan bij de relatie 'sociaal•emotionele ontwikkeling en schrijfmotoriek';
• zicht krijgen op de meerwaarde van het motorische onderzoek bij schrijfproblemen.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Basisonderwijs

Iedereen actief in het lager onderwijs, in bijzonder het zorgteam, CLB, hulpverlener en revalidatiecentra

Voorkennis

Geen voorkennis gevraagd

Extra informatie

Theorie gekoppeld aan praktijk, met beeld- en casusmateriaal